Роман “Майстер корабля”

Ю. Яновський належить до покоління тих письменників, які відкривали нові теми, шукали нові художні форми, йшли незвіданими шляхами. Свіжістю барв, глибиною образів, жанровим розмаїттям на межі прози й поезії, оповитим високим духом романтики, позначені його неповторні здобутки в царині художнього слова. Наділений великим талантом, він – в силу багатьох причин – не до кінця реалізував його, але кращі твори письменника хвилювали і хвилюють читача.

Роман Яновського “Майстер корабля” справедливо називають романтичним трактатом

про мистецтво. Він сповнений роздумів про сенс земного буття, про таємничість людської душі, про її поривання до краси і гармонії, до осягнення минулого і майбутнього. Письменник поетизує творче начало в людині, через яке вона добуває собі безсмертя у віках.

Головне для митця, вважає письменник, “завше відчувати на щоках вітер шляхів, бачити попереду просторінь… Жага за просторінню! “Вперед!” – кричить твоя істота! Людині не властиво стояти”.

Життєве кредо головного героя роману – кредо самого Ю. Яновського, письменника кипучої творчої енергії.

Вигадана мемуарність твору гармонує з довірливими

інтонаціями, щирістю і відвертістю оповідача, зумовленими, у свою чергу, автобіографічністю багатьох ситуацій і переживань. Оскільки головний герой – людина похилого віку, то цілком зрозумілими і психологічно вмотивованими є його бажання осмислити свій життєвий шлях. Ю. Яновський сміливо порушує часову послідовність подій не лише в межах оповіді головного героя, а й у передісторіях персонажів.

У романі переплелися романтика й реальність, Морські пейзажі, окремі події з життя Одеси 20-х років зображені правдиво, виразно. Разом з тим Ю.Яновський поетизує море, цю вічну стихію з мінливим настроєм, що надає творові ліризму і схвильованості. У романі багато екзотики, незвичайних пригод і людей.

Його широкий часовий діапазон (з 20-х до 70-х років нашого століття) відповідає не менш значним просторовим координатам: уява письменника переносить героїв на Балкани, в Румунію, Італію, на Яву.

Романтично піднесений, трохи химерний роман Ю. Яновського “Майстер корабля” став важливою віхою У творчості письменника і у всій українській літературі в цілому.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Роман “Майстер корабля”