А. МАЛИШКО. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “ХМАРИНКА В НЕБІ ГОЛУБІМ “ПАЛАЮТЬ ОГНІ ПРИ ДОРОЗІ”, “ЛИСТ ДО ГРЕЧКИ”, “ПРАВДА”, “ВАЖКІ ВІТРИ НЕ ВИПИЛИ РОСИ…”, “ПІСНЯ ПРО РУШНИК”

Тема. А. МАЛИШКО. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “ХМАРИНКА В НЕБІ ГОЛУБІМ “ПАЛАЮТЬ ОГНІ ПРИ ДОРОЗІ”, “ЛИСТ ДО ГРЕЧКИ”, “ПРАВДА”, “ВАЖКІ ВІТРИ НЕ ВИПИЛИ РОСИ…”, “ПІСНЯ ПРО РУШНИК”

Варіант 1

1. Від матері у А. Малишка виявилась любов…

А До праці на землі.

Б Живописної майстерності.

В Рідного слова.

Г Краси природи.

2. Початок творчості А. Малишка позначений…

А Ретельними дослідженнями в античній літературі.

Б Сумлінним навчанням.

В Копіткою працею у фармацевтичній справі.

Г Пошуком

творчих рис власної поетичної майстерності.

3. Найдорожчою людиною, першим авторитетом, людським ідеа­лом була для А. Малишка…

А Бабуся.

Б Кохана дівчина.

В Його мати.

Г Вчителька початкової школи.

4. Укажіть поезію А. Малишка, яка належить до його збірки ” Жайворонки”.

А “Хмарина в небі голубім”.

Б Лист до гречки”.

В “Правда”.

Г “Палають огні при дорозі”.

5. Визначте художні засоби, які містить уривок з поезії А. Малишка “Хмарина в небі голубім”: “Хмаринка в небі голубім / Пливе, як мрія, одиноко, /1 вітру раннього потоки / Несуть її крилом своїм.

А

Епітет, гіпербола, порівняння.

Б Епітет, порівняння, метафора.

В Синекдоха, метафора, порівняння.

Г Анафора, метафора, оксюморон.

6. “Важкі вітри не випили роси” А. Малишка належить до його поетичної збірки…

А “Що записано мною”.

Б “Далекі орбіти”.

В “Серце моєї матері”

Г “Прозорість”.

7. З-поміж перелічених тем визначіть ту, яка характерна для пое­зії А. Малишка “Палають огні при дорозі”.

А Оспівування життя трудівників колгоспних ланів, робіт­ників, інтелігентів.

Б Зображення січових козаків як вірних синів свого народу, оборонців рідної землі.

В Відтворення духовної і фізичної краси людини праці.

Г Поетизація материнської відданості, величі й краси, щи­рості й душевної щедрості.

8. Римування, яке характерне для поезії А. Малишка “Правда”.

А Кільцеве.

Б Перехресне.

В Суміжне.

Г Твір написаний білим віршем.

9. Свою матір у творі “Пісня про рушник” А. Малишко називає… А Любою.

Б Щирою.

В Рідною.

Г Милою.

10. Для чого мати (А. Малишко “Пісня про рушник”) сину дає руш­ник?

А На згадку про рідний край.

Б Щастя, долю.

В Задоволення власних потреб.

Г Випадок поранення.

11. Герой твору А. Малишка “Пісня про рушник” простеле материнський рушник, наче:

А Скатертину.

Б Килим.

В Долю.

Г Оберег.

12. Музику на слова А. Малишка “Пісня про рушник” написав…

А П. Майборода.

Б А. Пашкевич.

В Л. Ревуцький.

Г М. Лисенко.

Варіант 2

1. За фаховою освітою Андрій Самійлович…

А Інженер.

Б Лікар.

В Агроном.

Г Учитель.

2. Найбільшим авторитетом-наставником, перед яким благоговій­но схилявся поет, був…

А І. Франко.

Б М. Хвильовий.

В Батько письменника.

Г Т. Шевченко.

3. У яких рядках найяскравіше виявився лейтмотив багатьох лі­ричних поезій А. Малишка?

А “Є своя радість на віки вічні, / В тім, щоб надіятись і ви­глядати”.

Б “За мир, за труд, за гомін волі, щоб сурми грали тонко стволі / Проти війни,- не на війну!”

В “Я віддам свою кров, свою силу і ніжність до краплі, / Щоб з пожару ти встала, тополею в небо зросла”.

Г “Піду з полком крізь пил і дим, / Із лоба піт утерши, / Правофланговим рядовим, / Заспівувачем першим”.

4. “Вогнистий син України, улюбленець народу…співець життя, молодості, любові”,- так про А. Малишка висловився…

А Д. Павличко.

Б І. Драч.

В О. Гончар.

Г Я. Галан.

5. Яку функцію виконує пейзаж у змісті поезії А. Малишка “Хма­рина в небі голубім”?

А Це символ злагоди й добробуту.

Б Втілення незабутньої краси матінки-природи.

В Увиразнення місцевості, де відбуваються події.

Г Є тлом почуттів і настроїв ліричного героя.

6. Ідейною основою поезії А. Малишка “Важкі вітри не випили роси”…

А Є возвеличення подвигу жінки-трудівниці.

Б Заклик любити природу – вона мати.

В Краса, яка може врятувати світ.

Г Тільки в єднанні поезії і праці може прийти справжній успіх.

7. Історична постать, яка згадується у творі А. Малишка “Палають огні при дорозі”.

А Б. Хмельницький.

Б І. Мазепа.

В П. Сагайдачний.

Г П. Дорошенко.

8. Про які два скупі і нелегкі слова зазначає мати, звертаючись до своєї дитини (А. Малишко “Правда”)?

А Мудрість і мужність.

Б Порядність і правда.

В Велич і доброта.

Г Щирість і відвертість.

9. Мати (А. Малишко “Пісня про рушник”) сина у далеку дорогу проводжала…

А Коли він був повнолітнім.

Б У вечірню пору.

В Під час жнив.

Г На зорі.

10. Яким був материнський рушник? (А. Малишко “Пісня про руш­ник”)

А Тканим.

Б Фабричним.

В Вишитим.

Г Пофарбованим.

11. Проводжаючи сина в дорогу (А. Малишко “Пісня про рушник”), мати була…

А Засмученою.

Б Веселою.

В Надто стурбованою.

Г Метушливою.

12. Що в уяві героя (А. Малишко “Пісня про рушник”) оживає на материнському рушникові?

А Дитинство й розлука.

Б Поля край села.

В Шовковисті й густі діброви.

Г Криниця та біля неї рушник.

Варіант З

1. Перша книжка творів письменника.

А “Богунські пісні”.

Б “В північний час ударить грім”.

В “Батьківщина”.

Г “Лірична сповідь”.

2. Серед різноманітних творів А. Малишка довоєнного періоду на особливу увагу заслуговують вірші…

А У яких уславлюється велич людини, мужнього захисника рідного краю.

Б Що возвеличують митців слова.

В Про трудівників села.

Г Де письменник намагався передати свою любов до вітчиз­няної культури.

3. Державну премію А. Малишко отримав за збірку поезій…

А “Серпень душі моєї”.

Б ” Рута “.

В “Синій літопис”.

Г “Дорога під яворами”.

4. Утвердження думки про те, що мудрість приходить до людини після пізнання усього сущого і забезпечує високий злет душі, відтворюється в поезії А. Малишка…

А “Правда”.

Б “Лист до гречки”.

В “Палають огні при дорозі”.

Г “Хмаринка в небі голубім”

5. Вірш А. Малишка “Хмарина в небі голубім” побудований у формі… А Полілогу.

Б Монологу-звернення.

В Суцільного діалогу хмарини з ліричним героєм.

Г Медитації.

6. Ліричний герой твору А. Малишка “Важкі вітри не випили роси” відчуває повноту життя, духовну і фізичну красу…

А Коли сприймає музику природи.

Б Саме в трудовому середовищі.

В Під час прогулянки осіннім вечором вздовж річки.

Г Тільки у колі своїх друзів.

7. Ліричний герой поезії А. Малишка “Лист до гречки” висловлює вдячність гречці за те, що вона…

А Дозволила бджолам збирати зі своїх квіток медвяний пил.

Б Захистила землю від спеки.

В Врятувала людей від голоду.

Г Не залишилася байдужою до поневірянь комах і метеликів.

8. Поезія А. Малишка “Правда” – це…

А Гімн справедливості.

Б Заповіт митця нащадкам.

В Маніфест для теперішнього і майбутнього.

Г Філософські роздуми письменника над призначенням лю­дини.

9. Куди водила мати (А. Малишко “Пісня про рушник”) свою ди­тину?

А У поля край села.

Б До школи.

В На зелені луги.

Г До лісу.

10. Усмішка матері у творі А. Малишка “Пісня про рушник” названа…

А Щирою і доброю.

Б Незрадливою і ласкавою.

В Приємною і вражаючою.

Г Загадковою.

11. Які гаї хоче бачити герой твору А. Малишка ” Пісня про рушник ” на рушнику матері?

А Зелені.

Б Солов’їні.

В Квітучі.

Г Росянисті.

12. “Пісню про рушник” А. Малишко присвятив…

А Друзям.

Б Коханій.

В Незаміжнім дівчатам.

Г Своїй мамі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

А. МАЛИШКО. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “ХМАРИНКА В НЕБІ ГОЛУБІМ “ПАЛАЮТЬ ОГНІ ПРИ ДОРОЗІ”, “ЛИСТ ДО ГРЕЧКИ”, “ПРАВДА”, “ВАЖКІ ВІТРИ НЕ ВИПИЛИ РОСИ…”, “ПІСНЯ ПРО РУШНИК”