Художні особливості роману А. Пушкіна “Євгеній Онєгін”

“Євгеній Онєгін” – реалістичне произведе-ние. Його головний герой, Євгеній Онєгін, – типовий представник молоді XIX століття. Неймовірно ши-доля план зображення подій: Пушкін показує читачеві життя панської Москви, росіянці провин-ции, світського й трудового Петербурга.

Життя поки-зана в розвитку, у всьому її різноманітті і єдності одночасно. Завдяки введенню великої кількості персонажів (у тому числі друзів автора, діячів культури, знаменитостей тої епохи, наприклад: ” Що там вуж чекає його Каверін”, “Толпою німф оточена,

Коштує Істоміна…”, “До неї якось В’яземський під-сіл…” і т. д.) створюється багатолюдність роману. Всі ці персонажі мало пов’язані з головними героями, не приймають участі в дії, вони служать для соз-данія того особливого художнього миру, кото-рый характеризується об’ємністю, а також значи-тельно розширюють просторово-тимчасові границі оповідання.

Сюжет роману досить простий, побудований на лю-бовном конфлікті: Тетяна Ларіна полюбила Онеги-На, що ответили взаємністю лише через роки, до-гда героїня, уже будучи замужем, не може бути з ним.

Найважливішої композиційної, структурообразую-щей

одиницею роману є онегинская строфа, що організує його разноплановое зміст, надає зовнішню однаковість. Онегинская строфа має свої особливості римування: перехресна риф-ма, паралельна рима, двустишие – усього 14 рядків. Але є частини, написані не онегинской строфою: листа Тетяни і Євгенія, пісня дівчин.

Мова роману вважається еталоном російської мови, тому що в цьому творі багато просторічних, разго-ворных слів.

Дуже багато ліричних відступів, які вводять у добуток образ автора, дозволяють услы-шать його думка, допомагають виразити своє відношення до героя, надають роману широту, глибину, всеохоплення. Тематика ліричних відступів разнооб-разна: це й міркування поета про власну долю, міркування про мистецтво, економіку, політику Ріс-Ці, про любов, природу, його оцінка літературних на-правлінь, міркування етичного порядку.

Сам автор – теж герой добутку. Його лич-ность важлива для розуміння ідейно-художнього змісту “Євгенія Онєгіна”, характеристики героїв.

Жанр “Євгенія Онєгіна” складний, А. С. Пушкін визначив його як “роман у віршах” і “вільний ро-ман”. Складність жанру обумовлена лирико-эпичес-який природою добутку: долі головних героїв показані на широкому епічному тлі, а ліричні відступи створюють ліричний початок. Исследова-Тели визначають жанр “Євгенія Онєгіна” як соци-ально-побутовий, соціально-психологічний і нрав-ственно-философский роман


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Художні особливості роману А. Пушкіна “Євгеній Онєгін”