Вітмен трансценденталізм – ЗБІРКА “ЛИСТЯ ТРАВИ” – ВОЛТ ВІТМЕН

ВОЛТ ВІТМЕН (1819-1892)

ЗБІРКА “ЛИСТЯ ТРАВИ”

Вітмен трансценденталізм

На світогляд і творчість Волта Вітмена і трансценденталізм справив значний вплив (від латин, transcendens – той, що виходить за межі) – філософсько-літературна течія в США в 1830-1860 pp., основними ідеями якої були соціальна рівність, рівність людей перед Богом, їхнє духовне самовдосконалення, близькість до первісної природи, інтуїтивне осмислення якої веде до абсолюту (“наддуші”) і морального очищення (насамперед від “вульгарно-матеріальних” інтересів).

Трансценденталізм

був реакцією проти раціоналізму XVIII ст. і втіленням загальної гуманістичної тенденції розвитку думки XIX ст. Основою цього руху була віра в єдність світу й Бога. Душа кожного індивіда вважалася тотожною всьому світу і являла його в мініатюрі.

В есе “Про довіру до себе” Р. У. Емерсон висловив головні ідеї: необхідність нового національного бачення світу, використання людиною особистого досвіду, поняття космічної наддуші. Усі ці ідеї були викладені в його першому трактаті “Природа” (1836), що вважається маніфестом трансценденталізму й починається так: “Наше століття звернене до

минулого. Воно будує склепи своїм предкам. Воно пише біографії, історії, критичні статті.

Минулі покоління споглядали Бога й Природу; вони дивилися в очі одне одному. Ми ж дивимося на все їхнім поглядом. Чому ми нездатні насолоджуватися нашим споконвічним зв’язком із Всесвітом? Чому ми не можемо мати поезію інтуїтивну, поезію внутрішнього бачення, а задовольняємося поезією традиційною?

Де та релігія, що стала б для нас одкровенням, а не тільки історією релігій?.. Так давайте ж займемося нашою власною роботою, нашими власними законами, нашим власним служінням Богові”.

Найзначущішими для В. Вітмена були трансценденталістські ідеї “довіри до себе”, духовної незалежності, божественності людського “я”, природної рівності людей, а також пантеїстичного сприйняття. З цієї точки зору потрібно сприймати, наприклад, вірш “Погляд”, де поет сприймає природу (зорі) не як “формули та цифри”, а як частину Всесвіту, до якого причетний і він сам:

Коли я слухав ученого астронома,

Коли переді мною вишикували

Стовпчиками формули й цифри,

Коли мені показували графіки

Й карти, щось додаючи, ділячи й вимірюючи,

Коли я сидів в аудиторії, слухав лекцію

Астронома й оплески,

Дивовижно швидко мені стало нудно і зле аж так,

Що я мусив підвестися й вислизнути, і блукав сам

Серед таємничої вологої ночі, час від часу

Позираючи в цілковитій тиші на зорі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)


Вітмен трансценденталізм – ЗБІРКА “ЛИСТЯ ТРАВИ” – ВОЛТ ВІТМЕН