Кралицький Анатолій – Біографія

Кралицький Анатолій Федорович народився 12 лютого 1835 в селі Вишні Чабини (нині – в Словаччині) в багатодітній сім’ї священика. Навчався у монастирських школах та в Ужгородській духовній семінарії. З 1858 року працював учителем, а з 1869 року і до кінця життя – ігуменом Мукачівського Свято-Миколаївського монастиря.

Анатолій Кралицький друкувався в різних виданнях Будапешта, Відня, Москви, Санкт-Петербурга, Києва, Львова, зокрема на сторінках перших у Закарпатській Україні періодичних видань “Церковная газета” (1856-1858) і “Свѣтъ”,

у галицьких часописах “Слово”, “Житє і слово”. Автор низки романтичних творів – “Князь Лаборець”, “Пугачов”, “Наполеон в Москві”, “Жизнь на Руси”, “Пастир у полонинах”, “Не ходи, Грицю, на вечорниці!”, біографічного нарису “Михаил Александрович Балудянский” та ін.

Бібліографія наукових, публіцистичних і літературних праць Анатолія Кралицького налічує понад 400 позицій. 1874 року він опублікував уривок з Мукачівського літопису 15 ст. (сам літопис не знайдений) та статтю “Северно-Восточная Угорщина”, в якій дав топографічно-географічний опис усіх закарпатських

комітатів з характеристикою міст і сіл, національного складу їхніх мешканців тощо.

Підтримував творчі контакти з багатьма діячами культури та науки, зокрема з А. Будиловичем, Б. дедицьким, А. дешком, Ф. Єзберовим, О. Петровим, К. Сушкевичем, І. Срезневським, М. Ф. Раєвським, І. Франком, листувався з Яковом Головацьким та Михайлом драгомановим, які надрукували зібрані ним фольклорні матеріали: Головацький – у чотиритомній праці “Народные песни Галицкой й Угорской Руси” (1878), драгоманов – у збірках “Малоруські народні пісні” та “Малоруські народні перекази”. Іван Франко друкував окремі праці Кралицького в журналі “Життя і слово”.

Заслуговує на увагу серія статей у “Науковому сборнику галицко-руской матіци” (1866, вип. І-IV), залишив нариси про Олександра духновича, Арсенія Коцака, Василя Поповича та ін. Автор багатьох оповідань з життя рідного краю, закарпатських лемків. Видав повість “Князь Лаборець” (1863) та ряд інших.

Співробітничав із тижневиком “Сова”.

Анатолій Кралицький зібрав велику бібліотеку. Багато книг подарував йому Михайло драгоманов.

Помер 1894 року у Мукачівському монастирі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кралицький Анатолій – Біографія