Питання з відповідями до теми “Література постмодернізму”

Що таке постмодернізм? Постмодернізм (лат. рокі – префікс, що означає наступність; фр. топе – сучасний, найновіший) – загальна назва сукупності новітніх тенденцій у літературі, філософії, мистецтві, що виникли після модернізму та авангардизму. Тяжіють до стилізації, цитування, переінакшення, ремінісценції, постійно перетрушують “багаж” культури. Філософські засади постмодернізму розвивались у працях філософів Ж. Дер-ріда, Г. Делеза, Ж. Ф. Ліотара. Вирізняють дві хвилі постмодернізму: 50-71-ті роки XX ст. (Г.

Грасс “Бляшаний барабан”,

Дж. Хеллер “Пастка-22”, Абрам Терц “Прогулянки з Пушкіним”, В. Єрофєєв “Москва – Пєтушки”), 80-91-ті роки XX ст. (У. Еко “Ім’я троянди”, “Маятник Фуко”, П. Зюскінд “Запахи”, К. Рансмайр “Останній світ”, М. Павич “Хозарський словник”).

Як характеризують філософи постмодерністи людську свідомість? Свідомість, за постмодерністською філософією, характеризується антидогматичністю, плюралістичністю, джерело руху – відмова від вибору (або – або) на користь рішення (і – і). За Ж. Ф. Ліотаром, головне у постмодернізмі розпад, деструкція єдності, множинність як головна

умова існування.

Назвіть найхарактерніші риси постмодернізму. Літературним творам постмодернізму притаманні орієнтованість водночас на елітарного й масового читача; естетичний плюралізм (широта уявлень, але відсутність оцінок), яскраво виражені інтертекстуальність і схильність до еклектизму, всеохоплюючий іронізм: “…коли вже минуле неможливо знищити, оскільки його знищення веде до німоти, його слід переосмислити: іронічно, без наївності” (У. Еко); прийом естетичної гри: з реаліями буденності, літературними праобразами (архетипами), з текстом і читачем; нерідко опис життя як апокаліптичний карнавал, страшний театр; схильність до перенесення дії у віддалені історичні епохи, міфологічності; поєднання комічного і фантастичного, що допомагає розкрити світ хаосу; нелінійність письма як атрибут постмодернізму тощс

Які риси притаманні героєві літератури постмодернізму? Герой літератури постмодернізму – людина, яка почувається “дуже незатишно у холодному всесвіті” (У. Еко), є розгублена, усамітнена, яка втратила духовні орієнтири, зневірилась в ідеалах минулого. Які досягнення в розвитку новітніх засобів масових комунікацій сприяли виникненню постмодернізму?

Постмодернізм багато чим зобов’язаний своїм виникненням розвитку невітніх засобів масових комунікацій – телебаченню, відеотехніці, інформатші комп’ютерній техніці. Виникнувши насамперед як культура візуальна, постме дернізм в архітектурі, живопису, кінематографі, рекламі зосередився не на відображенні, і на моделюванні дійсності шляхом експериментування зі штучною реальністю – відеокліпами, комп’ютерними іграми, диснеївськими атракціонами. Ці принципи роботи з “другою дійсністю”, тими знаками культури, які покрили світ панциром слів, поступово просоталися й в інші сфери, захопивши в свою орбіту літературу, музику, балет.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Питання з відповідями до теми “Література постмодернізму”