КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – О. БЛОК, А. АХМАТОВА, Б. ПАСТЕРНАК – “СРІБНА ДОБА” РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

11 клас

“СРІБНА ДОБА” РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

О. БЛОК, А. АХМАТОВА, Б. ПАСТЕРНАК

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “”Срібна доба” російської поезії”

1. Визначте хронологічні межі існування російського символізму.

80-і – 90-і роки – старше покоління символістів (Д. Мережковський, 3. Гіппіус, Н. Мінський, К. Бальмонт, В. Брюсов, Ф. Сологуб); 1900-ті роки – межа століть (В. Іванов, А. Бєлий, О. Блок, С. Соловйов, Еллі).

2. Які філософські течії лягли в основу російського символізму?

3. Дайте визначення

акмеїзму.

Акмеїзм (від грец. акте – вершина, розквіт, вищий ступінь чого-небудь) – модерністська течія в російській поезії початку XX ст. Акмеїсти проголосили відхід від символізму з його містицизмом, зашифрованою багатозначністю слова, прагненням повернутися до світу реальності. Для поетів-акмеїстів характерна філософська проблематика і відмова від соціальних проблем.

4. Назвіть відмінні риси російського символізму.

Підвищена увага до проблем особистості в історії, внутрішнього світу людини; героїко-трагічне переживання соціальних та духовних конфліктів межі століть; поєднання суперечливих

тенденцій; великі відкриття у поетиці; оновлення ліричних жанрів, нові принципи циклізації, змістова поліфонія тощо.

5. Назвіть етапи творчого шляху О. Блока.

Перший період позначився захопленням філософією В. Соловйова: поет виступив “лицарем Прекрасної Дами”, оспівував “Вічну Жіночність”; другий період став рішучим поворотом до реального світу; цей період вирізняє розвиток урбаністики, апокаліптичні мотиви; третій період пов’язаний з віднайденням єдності між життєвою і народною стихіями, з історією та сучасністю Росії; найважливішою темою стала російська революція.

6. Які особливості притаманні російському акмеїзму?

У ліриці російських акмеїстів складалася інша, порівняно з символістами, орієнтація на літературні традиції. Символісти орієнтувалися на традиції романтичної поезії, музичність лірики поетів-романтиків. Акмеїсти – на традиції французького класицизму XVIII століття з його вишуканістю стилю.

Представники – М. Гумільов, А. Ахматова.

7. У якому з творів А. Ахматової звучить гнівний осуд сталінської диктатури.

У поемі “Реквієм” Ахматова розповіла про трагедію народу, який або сидів у в’язницях, або стояв під їх стінами, переживаючи за долю ув’язнених рідних. Ахматова виступає від імені усього народу, розповідаючи про його страждання і своїм твором споруджуючи пам’ятник усім безневинним жертвам сталінізму.

8. Які модерністські течії набули особливого розвитку в Росії?

9. У творчості яких російських поетів найбільш відчутні явища декадансу?

10. Що називають “срібною добою” російської поезії?

Термін, що вживається в літературознавстві для характеристики межі XIX-XX століть у російській літературі. Назва була обрана за аналогією із “золотою добою” російської літератури, яку ототожнювали з XIX століттям, коли працювала низка російських літераторів від Пушкіна і Баратинського до Чехова та Льва Толстого.

11. Назвіть представників “срібної доби” російської поезії.

Символізм: В. Брюсов, Д. Мережковський, 3. Гіппіус, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, А. Бєлий, О. Блок, С. Соловйов. Акмеїзм: М. Гумільов, С. Городецький, М. Кузмін, А. Ахматова, І. Анненський, Осип Мандельштам, Г. Іванов.

Футуризм: В. Маяковський, В. Хлебников, Б. Пастернак, М. Асеев, С. Бобров, І. Сєверянін.

Імажинізм: В. Шершеневич, С. Єсенін, А. Марієнгоф.

12. Що було в центрі уваги поетів-імажиністів?

Ця літературна течія з’явилася в Росії в перші роки після Жовтневого заколоту. Імажіністи проголосили художній образ як самоціль поезії, затверджували примат самоцільного образу і формотворчості над сенсом, ідеєю; висловлювали переважно богемні настрої. Найяскравіші представники – Сергій Єсенін, Анатолій Марієнгоф.

13. Дайте визначення футуризму та назвіть його представників у Росії.

Футуризм – від італ. futurismoта лаг. futurum – майбутнє. Авангардний напрям у літературі й мистецтві, що розвинувся на початку XX століття здебільшого в Італії та Росії й обстоював крайній формалізм, пропагував культ індивідуалізму, відкидав загальноприйняті мовні та поетично-мистецькі норми. Представники – В: Маяковський, В. Хлебников, Б. Пастернак, М. Асеев, С. Бобров, І. Сєверянін.

14. Що пов’язувало Б. Пастернака з футуризмом?

Хоча Б. Пастернак починав свою творчість у річищі футуризму, вона завжди виходила за межі вимог методу. Наприкінці творчого шляху твориПастернака набули рис реалістичного мистецтва.

15. Яка доля спіткала представників “срібної доби” російської поезії?

Вони майже всі були або знищені фізично (страта, смерть у концтаборах), або емігрували, або пішли у “внутрішню еміграцію”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – О. БЛОК, А. АХМАТОВА, Б. ПАСТЕРНАК – “СРІБНА ДОБА” РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ