Переказ – ЯРОСЛАВ МУДРИЙ

Загострення стосунків із могутньою Візантією, яка прагнула не лише церковно-культурної, а й політичної гегемонії в усьому східному християнському світі, змусило Ярослава приділяти більше уваги державам Центральної та Західної Європи. Традиційно близькими були стосунки зі скандинавськими країнами, зокрема зі Швецією, до того ж сам Ярослав Мудрий був одружений із дочкою шведського короля Олафа III. Дружиною Ізяслава Ярославича була Гертруда-Олісава (Єлизавета), дочка польського короля Менша II, яку видали за київського княжича у зв’язку

із встановленням миру між Руссю та Польщею на початку 30-х років. Святослав Ярославич був одружений з Одою, дочкою впливового графа Нижньої Саксонії Ліпольда Штаденського, гегемона Північної Німеччини.

Його великі володіння прилягали до Польщі із заходу. Ярослав Мудрий, не дуже довіряючи Мешку II, хотів мати союзника в нього за спиною.

Розвиткові та зміцненню стосунків із провідними європейськими державами, які перебували у сфері церковної юрисдикції Рима, сприяли і шлюби дочок Ярослава. Старша, Анастасія, стала дружиною угорського короля Андрія; Єлизавета – короля Норвегії Гаральда III, а після його смерті

– датського короля Свена II. Молодша Ярославна, Анна, вийшла заміж за короля Франції Генріха І. Київський палац Ярослава, його “Великий двір” часто приймав іноземних гостей і послів, які сватали за своїх монархів та спадкових принців дочок великого князя.

Мета династичних шлюбів була, насамперед, політичною, ними скріплювали мирні договори та гарантували міцність союзів (з довідника; 207 сл.).

Завдання до тексту

1. Визначити тип і стиль мовлення.

2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Причини для зосередження уваги на країнах Центральної та Західної Європи.

2. Стосунки зі скандинавськими державами.

3. Зв’язки з Польщею, Нижньою Саксонією.

4. Сфера церковної юрисдикції.

5. Мета династичних шлюбів.

3. Лексична робота.

– Гегемон – той, хто очолює що-небудь, є головною рушійною силою чогось; керівник, вождь.

– Гегемонія – провідна роль, перевага в силі, впливі, керівництві.

– Юрисдикція – право чинити суд, розглядати та вирішувати правові питання; сфера, на яку поширюється таке право.

4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Центральна та Західна Європа, Гертруда-Олісава, Ізяслав Ярос-

Лавич, Нижня Саксонія, Ліпольд Штаденський, Північна Німеччина, “Великий двір”, гегемонія, юрисдикція, династичний, скандинавські країни.

5. Продовжити речення.

1. Традиційно близькими були стосунки зі…, зокрема зі…, до того ж сам Ярослав Мудрий був одружений із дочкою шведського короля…

2. Святослав Ярославич був одружений з…, дочкою впливового графа…, гегемона…

3. Старша, … , стала дружиною угорського короля… ; Єлизавета – короля Норвегії… , а після його смерті – датського короля…

4. Молодша Ярославна, … , вийшла заміж за короля Франції…

6. Питання до тексту.

– Назвіть причини, що змучили Ярослава Мудрого приділяти багато уваги країнам Центральної та Західної Європи.

– Назвіть родинні зв’язки Ярослава Мудрого з європейськими монархами.

– Що стало метою династичних шлюбів?

– Розкажіть, що ви знаєте про Ярослава Мудрого та його діяльність як князя Київської Русі.

7. За складеним планом Переказ – ати текст.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Переказ – ЯРОСЛАВ МУДРИЙ