Коріолан – герой трагедії У. Шекспіра “Коріолан”

Історичним прототипом є Кай Марцій Коріолан – римський полководець, про життя якого збереглися напівлегендарні перекази. У 493 р. до н. е. він, ще будучи юнаків, відзначився при взятті Коріол ®, після чого і став називатися К. У 491 р. був вигнаний з Риму за те, що запропонував під час голоду підвищити ціни на казенний хліб. Спробував помститися Риму, але в останній момент прийняв рішення пощадити місто.

Після цього, за однією версією, його вбили прийшли з ним розгнівані вольски, за іншою – він дожив у вигнанні до глибокої старості.

Його

біографія міститься в “Порівняльних життєписах” Плутарха (110-115), які стали джерелом для шекспірівського сюжету. Багато в чому слідуючи за Плутархом у створенні образу К., Шекспір тим не менш надав йому ряд характерних рис. Якщо у Плутарха К. – грубий воїн, відлюдник, то К. Шекспіра оточений друзями, любимо близькими, користується повагою співгромадян, за винятком своїх політичних суперників – народних трибунів. Шекспір показує його хоробрість, здатність на добрий вчинок.

Образ К. став втіленням людини, яка прагне будь-що-будь слідувати своїм власним уявленням про життя. Будучи пишність-211 вим воїном і полководцем,

він начисто позбавлений здатності брати участь у боротьбі за політичну владу, коли необхідно поступатися своєю гордістю, грати роль перед натовпом, плебсом.

І це губить його – римляни виганяють К., звинувативши в зарозумілості і презирство до народу. Тете з цього приводу зазначив, що Шекспір протиставляє К. нижчі класи, що відмовляються визнавати перевагу кращих представників свого народу. Вигнаний К. в жадобі помсти звертається до своїх недавніх ворогів, Вольська, і йде з ними на Рим. Проте його сім’ї вдається умовити К. відмовитися від задуманого – він відступає і гине від мечів розгніваних вольсків.

Шекспір виправдовує героя тим, що він зробив зраду у пристрасному пориві ображеної гордості. К. спокутує цю зраду ціною життя. На думку Томаса Еліота, в образі К. Шекспір доводить до апогею своє трагічне натхнення, виводячи трагедію за межі просто людської жалості.

Трагічний не стільки сам К., скільки його взаємини з людьми. Це трагедія особистості і соціуму. Художня особливість образу К., на відміну від інших трагічних героїв Шекспіра, полягає в тому, що драматург розкриває його характер не шляхом показу внутрішніх переживань, а через взаємодію з оточуючими персонажами.

К. у Шекспіра багато в чому схожий з образом Юлія Цезаря. Знаменно, що одному з народних трибунів, непримиренних ворогів К., драматург привласнює ім’я Брута. Але якщо Цезарю протистоять республикански налаштовані патриції, то К. – римський народ, плебс.

За влучним висловом Дж. Гольдберга, Юлій Цезар і К. демонструють парадоксальну зв’язок між “демонстрацією сили і силою демонстрації”. Така загостреність проблеми “героя і соціуму” породила безліч суперечливих тлумачень образу К., особливо в XX столітті.

Літературознавці-психоаналітики вважають, що К. – образ чоловіка, психологічно повністю підлеглого впливу матері і, внаслідок цього, ніяк не що може знайти “нормальну” мужність. Це, на їхню думку, штовхає К. на військові подвиги і позбавляє його можливості будь-яких компромісів. К. постає людиною, спраглим звільнитися від чужих впливів і воль, стати самим собою. Однак більшість шекспіроведов вважають, що таке трактування образу К. розходиться з власними шекспірівськими уявленнями про класичних героїв.

У російській літературі XIX століття поет А. І. Полежаєв (1805-1838) образу К. присвятив романтичну поему “Коріолан” (1838).

При створенні поеми Полежаєв, мабуть, в якості джерел використовував і біографію Плутарха, і трагедію Шекспіра. Вся поема збудована як романтичне спогад про минуле і безповоротно велич древнього Риму і його героїв. У трактуванні образу К. Полежаєв практично цілком слідує за Шекспіром, проте його ставлення до К., як до романтичного героя, більш співчутливе. У літературі середини XX століття образ К. трактується різко негативно – він постає як свого роду фашистського (в дусі Муссоліні) диктатора. Напр., Т. С. Еліот пише вірш “Коріолан” (1931-1932), у якому малює гротескну картину натовпу, що застигла в метафізичному очікуванні вождя, у якого “ні запитливо в очах”, але який крадькома молить Господа: “Звести, що буду звіщати!” Б. Брехт і К. Ірд навіть вносили зміни в текст театральних постановок, щоб підкреслити негативні риси К. Ю. Гінзбург дорікав К. за те, що його дії визначаються насамперед кодексом слави заради слави, честі заради честі, що він робить подвиги не в ім’я Риму, а в ім’я своєї всепожірающей гордості.

Починаючи з 70-х років (театр “нової хвилі”) відбувається “реабілітація” образу К. – в ньому бачать трагедію людини, чужого людям, серед яких він знаходиться, чужого часу й простору, в яких він живе.

Відповідальним за трагедію визнається не тільки сам К., але і соціум, який відповідальний за долю індивіда, за те, якою мірою він може реалізувати свої “божественні потенції” (М. А. Барг).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Коріолан – герой трагедії У. Шекспіра “Коріолан”