ПРО ЕПІЧНИЙ ТВІР І ГЕРОЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Українська література 6 клас

КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА

ПРО ЕПІЧНИЙ ТВІР І ГЕРОЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Слово “епос” у грецькій мові означає розповідь. Це один з трьох основних родів літератури, поряд з лірикою та драмою.

Епічний твір – це твір розповідного жанру, в якому зображено життєві події, людські характери, вчинки.

Зміст епічних творів розкривається у формі авторської розповіді. Автор (найчастіше це сам письменник) виступає ніби очевидцем зображуваних подій, які він описує, про які розповідає, виражає своє ставлення до

них.

Епічні твори поділяються за такими жанрами: роман, повість, оповідання, нарис, новела та інші. Епічні твори пишуть прозовою мовою. Прозова мова складається із мови автора і мови персонажів, діалогів, монологів тощо.

Оповідання – це невеликий за розміром розповідний художній твір, здебільшого про одну чи декілька подій з життя людини (іноді – кількох людей).

Герой літературного твору – це дійова особа, змальована письменником у взаєминах з іншими особами, наділена яскраво окресленими рисами характеру. У творі розрізняють головних героїв і другорядних, чи епізодичних.

Головний герой – це

той, який завжди перебуває в центрі уваги письменника. Часто його ім’ям може називатися художній твір.

Що? Коли? Чому? Як?

1. Які ви знаєте основні роди літератури? 2. Що означає слово епос? 3. Дайте визначення епічного твору. 4. Які ви знаєте епічні жанри? 5. Що називається оповіданням?

6. Кого називають “головним героєм” твору? 7. Коли ми надаємо перевагу словосполученню “головний герой”, а коли – словосполученню “головний персонаж”? 8. Якими бувають герої художнього твору? 9. Назвіть персонажів оповідання “Маленький горбань” Спиридона Черкасенка. Які з них є головними, а які другорядними?

Які позитивні, а які негативні? Чи вважаєте ви Захарка негативним персонажем і чому?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

ПРО ЕПІЧНИЙ ТВІР І ГЕРОЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ