ЗНО – Тест № 2

1. “Повість минулих літ” – це

А епічний твір про роки князювання Ярослава Мудрого.

Б белетристична повість про давні часи.

В історична і літературна пам’ятка, у якій історичні події викладено у формі літературних творів різних жанрів.

Г хроніка життя руських князів.

2. Укажіть, що означає термін “літопис”.

А Переказ;

Б розповідь;

В хроніка;

Г оповідання.

3. Яке плем’я, за літописом, заснувало Київ?

А Древляни;

Б поляни;

В варягіви;

Г хозари.

4. Яка подія відбулася у рік 6453 (945)?

А

Заснування Києва;

В загибель Олега;

В убивство князя Ігоря;

Г прийняття княгинею Ольгою християнства.

5. Укажіть автора “Слова про похід Ігорів”.

А Володимир;

Б князь Ігор;

В Нестор Літописець;

Г невідомий:

6. У поемі “Слова про похід Ігорів” зображено події А 988 р.

Б 1036 р.

В 1113 р.

Г 1185 р.

Д 1242 р.

7. Яка тема домінує у “Слові про похід Ігорів”?

А Захист природних ресурсів;

Б захист рідної землі від нападників;

В віддане кохання Ярославни до Ігоря;

Г поділ землі між братами Ігорем і Всеволодом;

Д міжусобиці на руських землях

8. Слова:

Ні

хитрому,

Ні спритному,

Ні чаклуну спритному –

Суд а Божого не минути –

Виголошує у творі “Слово про похід Ігорів”

А Всеволод.

Б Ігор.

В Боян.

Г Святослав.

Д Роман.

9. За ідейно-тематичним змістом центральним у “Слові про похід Ігорів” є розділ-

А виступ дружини князя Ігоря в похід.

Б перемога Ігоря в першій битві.

В сон і “золоте слово” Святослава.

Г втеча Ігоря з полону.

Д Русь вітає Ігоря після його повернення з полону.

10. З яким образом “Слова про похід Ігорів” пов’язана ідея єднання Русі?

А Святослава Київського;

Б Ігоря Святославича;

В Всеволода;

Г Ярославни;

Д Кончака.

11. Розмістіть розділи “Слова про похід Ігорів” відповідно до сюжетного перебігу подій.

А Сон і “золоте слово” Святослава;

Б виступ дружини Ігоря в похід;

В величальна зустріч Ігоря після повернення з полону;

Г перемога Ігоря в першій битві;

Д втеча Ігоря з полону.

А Ігор

В Святослав

В Боян

Г Ярославна

Д Всеволод

12. Установіть відповідність між цитатами зі “Слова…” та персонажами, яким вони належать.

1 “Один брат, один світ світлий – ти, Ігорю!”;

2 “Лучче ж би потятим бути,

Аніж полоненим бути”;

3 “Рано єсте почали Половецьку землю мечами разити, а собі слави шукати”;


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

ЗНО – Тест № 2