Іпостасе

Іпостасе (грецьк. hypostasis – дотримування, ущільнення, заміна) – заміна однієї стопи іншою у квантитативному та силабо-тонічному віршуванні, в якому місце наголосу – стале. Термін введений В. Брюсовим (“Основи віршування”). І. притаманна античному віршуванню, коли два коротких склади замінюються одним довгим і навпаки. Цим поняттям користувалася Галина Сидоренко в тих випадках, коли хорей замінювався пірихієм чи спондеем або ж мовилося про павзник (дольник).

М. Гаспаров розглядав наявність І. і в інших віршових розмірах. Справді, такі випадки трапляються в поезії: “Біг наших каравел на спалахи зірниць!” (П. Косенко). див.: дезакцентуація та Енклітика.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)
Іпостасе