Трудові ресурси в Росії

У нашій країні працездатними вважаються чоловіки у віці від 16 до 60 років і жінки від16 до 55 років. Однак у господарстві Росії працюють не тільки люди в працездатному віці. Значну частину працюючих сьогодні становлять пенсіонери й молодь у віці до 16 років. І разом з тим, не всі люди находящиеся в працездатному віці можуть працювати – наприклад інваліди. Тому для визначення числа людей, які реально використовуються як робоча сила, ураховують трудові ресурси

Трудові ресурси – частина населення країни, здатна працювати вхозяйстве.

Однак

в останні роки, у зв’язку з переходом Росії до ринкових відносин, для обліку всієї робочої сили став застосовуватися термін економічно активне населення. Воно містить у собі кількість осіб, зайнятих в економіці, і безробітних

За роки реформ змінився розподіл зайнятих по формах власності. Якщо в 1990 році основна частина працюючих була зайнята на підприємствах і в установах державної й муніципальної власності, то зараз головної стала приватна власність

Зміни відбулися й по галузях економіки. Значно зменшилася частка зайнятих у промисловості, будівництві, сільському господарстві, транспорті й зв’язку.

Різко зросла зайнятість у галузях сфери послуг

З переходом Росії до ринкових відносин і утворенням ринку праці з’явилося таке явище як безробіття. В 2000 році в Росії налічувалося 9 млн. безробітних. Частка безробітних до загальної чисельності економічно активного населення, у Росії вище, ніж у більшості розвинених країн. Її скорочення можливо тільки за умови стабільного росту російської економіки


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Трудові ресурси в Росії