Складіть роздум на тему: “Книга і комп’ютер. За чим майбутнє?”

Необхідність висловлювати і передавати інфор­мацію спричинилася до появи мови, писемності, мис­тецтва, книгодрукування, телебачення, обчислюваль­ної техніки. Завдяки технічному прогресу виникли певні засоби комунікації, а разом з ними – й цінності. Першим проривом у цьому напрямі стала книга, яку споконвіку любили і поважали.

Недаремно Народ каже: “Книга вчить, як на світі жить”, “Книга – джерело життя”, “З книгою жити – з добром дружи­ти”. Про роль книги в житті людини писали і майстри поетичного слова. Наприклад,

Іван Франко казав: Книги – морська глибина, Хто в них пірне аж до дна, Той, хоч і труду мав досить, Дивнії перли виносить.

Тривалий час книга була єдиним і основним Джерелом інформації. Пізніше долучилася друкована періодика, потім – телеграф, радіо, телебачення і, нарешті, інтернет. Тож на початку XXI століття книга і комп’ютер є найавторитетнішими джерелами інфо­рмації. Сьогодні світ переживає процес бурхливої ін­форматизації.

Сучасний комп’ютер пише музику і ві­рші, малює, грає у шахи, розмовляє. Недавнє досяг­нення комп’ютерних технологій – “жива” книга (Living Book), за допомогою якої можна

не лише чи­тати текст і переглядати малюнки, а й чути голоси персонажів, “оживляти” ілюстрації, грати в цікаві іг­ри. Основною проблемою сьогодні є Проблема ви­бору.

Як відрізнити потрібну інформацію від непо­трібної, глибоку від поверхневої, корисну від беззмі­стовної та шкідливої?! Доволі часто знання худож­ньої літератури обмежують гортанням детективів. Уміння вибирати книгу чи знаходити інформацію за допомогою комп’ютера – справжнє мистецтво, яким потрібно оволодіти. Знання не дає людині щастя і мудрості, не рятує від самотності – людині потрібна людина.

Книга і комп’ютер – поки що основні джерела інформації, які мирно співіснують, доповнюють одне одного. А що буде далі, на мою думку, покаже час. (250 слів)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Складіть роздум на тему: “Книга і комп’ютер. За чим майбутнє?”