Русалка Дністровая

“Русалка Дністровая” – перший західноукраїнський альманах, виданий 1837 у Будапешті учасниками літературного гуртка “Руська трійця” М. Шашкевичем, Я. Головацьким та І. Вагилевичем. Після передмови (“Передслів’я”) М. Шашкевича матеріал розташований у чотирьох частинах. Фольклористична відкривалася науковою розвідкою І. Вагилевича “Передговор к народним руским пісням”, за якою подавалися зразки дум, обрядових, історичних та лірично-епічних пісень, записаних у різних районах краю. Оригінальні твори видавців складали

другу частину – “Складання”, куди ввійшли ліричні поезії М. Шашкевича (“Згадка”, “Погоня”, “Розпука”, “Веснівка”, “Туга за милою”, “Сумрак вечерний”), його ж оповідна казка “Олена”, дві поеми (“Мадей” та “Жулин і. Калина”) І. Вагилевича і наслідування народної пісні “Два віночки” Я. Головацького.

Третій розділ – “Переводи” – подавав сербські народні пісні у перекладах М. Шашкевича і Я. Головацького та уривок з чеського “Краледвірського рукопису”. В історико-літературному розділі “Старина” (з передмовою М. Шашкевича) опубліковані

історичні та фольклорні твори, діловий документ та бібліографічну відомість про слов’янські й українські рукописи, що зберігалися у Василіанському монастирі Львова. Тут же – критична рецензія М. Шашкевича на етнографічну розвідку Й. Лозинського “Рускоє весілє”.

Альманах і його видавці зазнали переслідувань місцевих церковних і світських властей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Русалка Дністровая