“Роль віри, релігії, церкви в житті народу, людини”

Віра, релігія і церква грає важливу роль в житті народу, людини. Місце і значення релігії в суспільстві визначаються виконуваними нею функціями, до яких можна віднести регулятивну, виховну, світоглядну, компенсаторну, комунікативну, інтеграційну, культурну.

Безумовно, найважливішою функцією релігії є регулювання поведінки людей і соціальних груп. Регулятивна функція релігії грунтується на акумульованому нею моральному досвіді багатьох поколінь людей, в стислому вигляді вираженому, наприклад, в заповідях, моральних канонах різних релігій.

Релігія не тільки встановлює певні рамки свободи людини, а й спонукає її до засвоєння деяких позитивних моральних цінностей, гідній поведінці, і в цьому виявляється зв’язок регулятивної та виховної функцій.

Світоглядну функцію релігія реалізує завдяки наявності в ній системи поглядів, що відображають картину світу, сутність людини і її місце у світі.

Компенсаторна функція релігії покладається в тому, що релігія знімає соціальне і душевне напруження людини, відшкодовує недоліки або дефіцит світського спілкування релігійним спілкуванням. Особливо виразно ця функція реалізується в молитві та покаянні,

при здійсненні яких людина переходить від пригніченості, душевного дискомфорту до стану полегшення, заспокоєння, припливу сил. У той же час деякі вчені вважають релігійну компенсацію уявним зняттям протиріч, оскільки істинні причини душевного і соціального дискомфорту людини не усуваються.

Релігія виконує також комунікативну функцію, будучи засобом спілкування віруючих. Це спілкування розгортається в двох планах: у площині діалогу з Богом і “небожителями”, а також у контакті з іншими віруючими. Спілкування здійснюється насамперед за допомогою культових дій.

З курсу вітчизняної та зарубіжної історії нам відомо чимало прикладів того, як релігія може виступати фактором інтеграції суспільства, – досить згадати роль ієрархів церкви, наприклад преподобного Сергія Радонезького, його роль в об’єднанні руських та малоруських земель, боротьбі із загарбниками. Направляючи і об’єднуючи зусилля окремих людей, соціальних груп, релігія сприяє соціальній стабільності або затвердженню нового – згадаємо, наприклад, роль протестантизму у становленні буржуазного суспільства. Однак релігійна інтеграція має двоїстий характер: з одного боку, релігія зближує, з іншого – роз’єднує, прикладом чого є численні релігійні війни і конфлікти.

Культурна функція релігії в житті людини і суспільства полягає в тому, що релігія зберігає і транслює соціальний досвід людства, будучи невід’ємною частиною культури людського суспільства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

“Роль віри, релігії, церкви в житті народу, людини”