Проблема батьків і дітей та її актуальність у наш час (за твором О. Коломійця “Дикий Ангел”)

Проблема батьків і дітей та її актуальність у наш час (за твором О. Коломійця “Дикий Ангел”)

І. Найголовніші проблеми п’єси “Дикий Ангел”. (О. Коломієць гостро і принципово порушує у творі такі проблеми: єдність особистого і громадського, чесна і сумлінна праця кожного члена суспільства, відповідальність перед майбутніми поколіннями за свою працю. Сам автор так визначив проблему п’єси: “Повість про сім’ю”.) ІІ. Проблематика, образи, конфлікти п’єси. 1. Визначальні принципи Платона Ангела. (Сім’я Ангелів – проста

робітнича родина, яка живе в добротному власному будинку.

Глава сім’ї впевнений: батьки повинні відповідати за своїх дітей, за честь роду. Він має тверді переконання, що праця – найголовніше мірило, тому молоді люди з шістнадцяти років повинні працювати, їсти свій хліб.) 2. Ставлення Ангела до своїх дітей. (Автор змалював Платона Ангела людиною з твердими переконаннями. Він не перекладає відповідальність за виховання дітей ані на школу, ані на міліцію, – виховує сам. “У державі вас мільйон – за всіма і не встежиш, а в мене вас четверо. Кожного мушу бачити і за кожним наглядати!

Споконвіків так велено

батькам!” – говорить він. Батько любить своїх синів, бажає щастя, та як до обставин, поводиться досить жорстоко. Коли Павлик, не маючи постійного заробітку, одружився, батько виганяє його з дому, хоча сам потім страждає, мучиться, переживає, але від свого слова не відмовляється.)

3. Розуміння батька дітьми. (І Павло, і Петро, і Федір, і дочка Тетяна спочатку не розуміють батька, ображаються на нього, та минає час, і вони бачать, яка правдива, справедлива і потрібна батьківська наука. Петро хоче бути схожим на батька, наслідує його навіть у дрібницях. Павлик із почуттям власної гідності повертається з Півночі, де працював, бо здатний забезпечити себе і дружину.) ІІІ. Актуальність п’єси сьогодні. (Проблема батьків і дітей існуватиме вічно.

Батьки не завжди намагаються зрозуміти своїх дітей, розмовляють з ними не як із рівними, часто повчальним тоном. Молодь хоче бути самостійною, часто не прислухається до мудрих порад дорослих. П’єса О. Коломійця, порушивши одну з найважливіших проблем життя – батьки і діти, є актуальною і сьогодні. Вона допомагає розібратися у складних стосунках батьків і дітей, вказує на шляхи їх покращення, показує, якими повинні бути стосунки між рідними.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Проблема батьків і дітей та її актуальність у наш час (за твором О. Коломійця “Дикий Ангел”)