ПОПОВИЧ-ГУЧЕНСЬКИЙ ПЕТРО

ПОПОВИЧ-ГУЧЕНСЬКИЙ ПЕТРО (друга половина XVII ст.) – давньоукраїнський поет.

Походив, очевидно, з с. Гучкова на Поділлі. Судячи з його віршів, можна напевне стверджувати, що був учителем у сільській школі. Один із майстрів так званого нищинського вірша. Його поезія – це своєрідне поєднання трагічного і комічного, вона уреальнює суто барокове замилування несталістю, мінливістю навколишнього світу.

Мова творів наближена до народної.

Літ.: Антологія української поезії: В 6 т. К., 1984. Т. 1; Українська поезія. Середина XVII ст.

К.. 1992.

О. Хоменко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)
ПОПОВИЧ-ГУЧЕНСЬКИЙ ПЕТРО