КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Е. ЗОЛЯ, О. ВАЙЛЬД

10 клас

РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ

Е. ЗОЛЯ, О. ВАЙЛЬД

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Роман ранньомодерністської доби. Е. Золя, О. Вайльд”

1. Визначте естетичні принципи натуралізму.

Натуралізм передбачає: уподібнення методу наукового дослідження; точність в описі зовнішнього середовища; зображення людини як біологічної істоти; відтворення дрібних деталей обстановки; формальну відмову від узагальнень, вираження авторської позиції, типізації; звернення до символіки; мотивацію вчинків

людини не соціальними обставинами, а її біологічною природою.

2. Які філософські та наукові вчення лягли в основу натуралізму?

Дарвінізм – вчення про закони історичного розвитку органічного світу, про причини різноманіття видів організмів та закономірності пристосування їх до навколишніх умов; соціал-дарвінізм – течія у суспільних науках в XIX-XX ст., що зводить закони розвитку суспільства до біологічних закономірностей природного побору, до виживання найбільш пристосованих, до установок теорій інстинкту, спадковості; позитивізм – філософське вчення, що проголошує єдиним джерелом правдивого, дійсного

знання практичне дослідження й заперечує пізнавальну цінність філософських знань, теоретичного мислення загалом.

3. У чому відмінність ставлення Е. Золя до природи від його попередників?

Е. Золя тлумачить природне начало зовсім інакше. У письменників минулих поколінь природа оточувала персонажів, була до них турботливою або, навпаки, суворою. Але природне начало домінувало зовні.

Золя ж переніс центр ваги всередину, особистість сама стала носієм законів природи, окрема людина посіла своє місце в безперервному ланцюжку біологічної еволюції.

4. Яке завдання ставить перед собою Золя, створюючи цикл Ругони-Маккари.

Золя хоче охопити якомога ширше коло тих типів, які населяють сучасну йому Францію. Письменник, спираючись на сімейний принцип, виходить на принцип, суспільний, соціальний. Письменник спостерігає, узагальнює, звертає увагу на типові хвороби свого часу – ненаситність і зажерливість людей, на цинізм, корисливість і прагнення до багатства й посад.

5. Чому роман “Кар’єра Ругонів” можна назвати реалістичним?

6. Що новаторського у художньому втіленні проблеми влади грошей Е. Золя? Представники усієї сім’ї Ругон-Маккарів досягають своїх низьких цілей ціноюкрові, зради, підлоти. Золото в романі асоціюється з кров’ю. Коли П’єр приніс Антуанові гроші за зраду, Аделаїда Фук зрозуміла і з відчаєм закричала: “Це ви стріляли?..

Я чула дзвін золота… Горе мені! Я народила вовків… цілу родину, цілу зграю вовків…

Було лише одне нещасне дитя, і вони зжерли його…”, – ці слова Аделаїди характеризують сутність усієї сім’ї.

7. Дайте визначення естетизму.

Естетизм (від грец. “почуттєвий, здатний відчувати”) – тенденція в англійській літературі, яка сформувалась наприкінці XIX ст. під впливом ідей Джона Рескіна (вічна за своїм значенням формула: зв’язок краси і правди, краси і добра, краси й справедливості) та Волтера Пейтера (“естетичний дослідник розглядає всі предмети, з якими йому доводиться мати справу, всі твори мистецтва, всі гарні форми природи і людського життя як сили та явища, здатні породжувати приємні відчуття”). Естетизм породив культ витонченої краси. Його творці вірили, що реалізм приречений на цілковитий крах, що соціальні проблеми зовсім не стосуються справжнього мистецтва, і висували гасла: “мистецтво для мистецтва”, “краса заради самої краси”.

8. Визначте основну проблематику роману О. Вайльда “Портрет Доріана Грея”.

9. Чому англійця О. Вайльда називають письменником англійського раннього модернізму?

10. Доведіть, що роман О. Вайльда “Портрет Доріана Грея” має риси реалізму, романтизму, імпресіонізму.

Реалістичні риси: портрет змальовано в реалістичному стилі; події, герої твору, їхні розмови реалістичні; романтичні риси: втілення нереальних фантастичних подій; імпресіоністичні риси: елементи вишуканості й тонкого сприйняття природи; наявність абстрактних понять. Краса “одне з великих явищ світу, який нас оточує, як сонячне світло, або весна, або відображення в темних водах срібного місяця”.

11. Назвіть основні принципи естетичної теорії Вайльда.

Мистецтво не є засобом пізнання та перетворення дійсності, воно пізнає лише красу, тобто саме себе. Життя і мистецтво абсолютно несумісні; мистецтво шукає для себе зразки не в природі, а лише в самому собі. Навпаки, мистецтво є зразком для природи; мистецтво не може бути засобом виправлення моралі, бо мораль і краса – знову-таки несумісні; найвищим критерієм для витвору мистецтва є досконалість його форми, а не глибина розкриття проблем життя чи гострота моральної проблематики.

12. У чому особливості роману О. Вайльда “Портрет Доріана Грея?”

Роман відображає Вайльдівський естетизм, який був викликом Вікторіанській епосі, образ Безіла втілює ідею служіння мистецтву, завдання якого – створювати красу, Доріан у гонитві за насолодою пізнає всілякі гріхи, вчиняє злочини, розтліває власну душу – і все це фантастичним чином відбивається на його портреті, лорд Генрі прагне вивчати психологію людей, досліджувати життя і пристрасті, проводити “вівісекцію” себе й інших; Доріан для нього – об’єкт вивчення і спостереження, результат експерименту; в романі зображено роздвоєння особистості Доріана, потайне життя його душі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Е. ЗОЛЯ, О. ВАЙЛЬД