КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Б. БРЕХТ, А. КАМЮ, Е. ХЕМІНГУЕЙ – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

11 клас

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ

Б. БРЕХТ, А. КАМЮ, Е. ХЕМІНГУЕЙ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Творчість письменників Б. Брехта, А. Камю, Е. Хемінгуея”

1. Кого дослідники вважають засновником епічного театру?

2. У чому сутність ефекту “очуження” Б. Брехта?

Митець позбавляє вже відоме явище його звичності, побутової заяложеності. Показує його в несподіваному ракурсі.

3. Визначте жанр п’єси Б. Брехта “Життя Галілея”.

4. Яка проблема в драмі “Життя Галілея”

головна?

5. Назвіть проблеми п’єси Б. Брехта “Життя Галілея”.

Сутність людського буття, доцільність змін одних часів іншими, поступального руху людства від старих знань до нових, від незнання до знання; проблема людини, яка будь-що мусить залишатися людиною.

6. У чому новаторство Б. Брехта щодо конфлікту п’єси?

Брехт створив принципово новий тип конфлікту, поклавши в основу кожної з п’єс певну філософську проблему.

7. У чому новаторство прози Е. Хемінгуея?

Лаконізм і відвертість оповіді, “телеграфний стиль”; “принцип айсберга”, широке використання прийомів монтажу, можливості

ритму художньої прози, лейтмотивів, поєднання “документалістських” принципів оповіді з багатим емоційним та психологічним підтекстом.

8. Дайте характеристику художнього світу Е. Хемінгуея.

Тема “втраченого покоління”, антивоєнний пафос, настрої недовіри до патетики, будь-яких піднесених слів; відтворення екзистенційної ситуації, за умов якої людина проходить головне моральне випробовування; трагічне переживання скінченності буття й пов’язана з ним тема насолодження радощами життя й природою; “герой кодексу” бореться зі “злою долею” й при цьому діє “за правилами гри”, що передбачають збереження честі, гідності, здатності до дружби і любові; змалювання ситуації внутрішньої перемоги людини навіть за умови зовнішньої її поразки, тема непереможності особистості; зміна “опису” “показом”, економічність, лаконічність, достеменність художнього зображення, суха. манера письма.

9. Кого літературознавці називають “героями кодексу” ?

Персонажі Хемінгуея незалежні, залишаються твердими, не поступаються жадобі і наживі, зберігають власну гідність і достоїнство. Герої не аналізують життєвих обставин, а діють у них. Вони чесні, хоробрі, душевно щедрі, мають певні усталені правила поведінки, яким ніколи не зраджують. Вони живуть за принципами: над усе цінити особисту незалежність, свободу, йти назустріч небезпеці і не боятися смерті.

Ці герої покликані захищати слабких, боротися за свої ідеї та переконання, бути вірними і відданими у дружбі та коханні, ніколи не скаржитись і не чекати на жалість. їх девіз – жити!

10. Дайте визначення екзистенціалізму.

Екзистенціалізм (від лат. “існування”) – модерністська течія в літературі. Виникла перед другою світовою війною. Характерні риси – суб’єктивізм, індивідуалізм, песимізм, етичне заперечення будь-якого насильства.

Представники: Г. Марсель, Ж. П. Сартр, С. де Бовуар, А. Камю.

11. Визначте тематику творів А. Камю.

Відчуженість людини, її приреченість, свобода і право, “сторонність” та абсурдність людського буття. Абсурд – це ясний розум, можливе відкриття змісту життя як спілкування, єднання людей у боротьбі проти зла.

12. Чому один з найкращих творів Камю, який завжди об’єктивно і суб’єктивно утверджував життя, присвячений чумі, яка пов’язана зі смертю?

Філософія Камю об’єктивно і суб’єктивно утверджує життя. Трагічна особливість життя саме і полягає в тому, що воно закінчується смертю. Але смерть може бути різною, і це, власне, є однією з причин, чому оранці не радіють із того, що врятувалися від чуми.

13. Визначте проблематику роману Камю “Чума”.

Світ – абсурдний, у ньому панує зло. Але людина, щоб бути гідною звання людини, мусить не підкорятися злу, незважаючи на його одвічність. У будь-яких умовах, навіть у разі загального краху людина мусить виконувати свої обов’язки, робити те, що потрібно робити, залишатися вірною людському в собі; мусить протистояти злу навіть у тому разі, коли немає ніякої перспективи і ніякої надії. Солідарність, що виникає у процесі боротьби, душевна близькість людей залишається абсолютною цінністю навіть тоді, коли історично ні до чого не веде.

Солідарність зміцнює і звеличує все найкраще в людині. Люди швидше добрі, ніж злі.

14. Які життєві враження лягли в основу роману Камю “Чума”?

Філософський роман-притча “Чума” (1947) написаний під враженням фашистської окупації і руху Опору.

15. У чому полягає сенс перестороги Камю в романі ” Чума” ?

Переможні вигуки обранців супроводжуються сумнівами Ріє, який “згадав, що будь-яка радість – під загрозою… бацила чуми ніколи не вмирає, ніколи не щезає, десятиліттями вона може дрімати десь у закрутку меблів або в стосі білизни, вона терпляче вичікує своєї години”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Б. БРЕХТ, А. КАМЮ, Е. ХЕМІНГУЕЙ – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ