Ф’юдживісти

Ф’юдживісти (англ. fugitives – вигнанець, бурлака) – назва групи американських письменників і критиків, які об’єдна-лися при журналі “Втікач” (з 1920), прихильників патріархальних традицій, притаманних південним штатам, противників наступу цивілізації, апологетів витонченої культури (Дж.-К. Ренс, А. Тейт, Р.-Т. Уоррен, Д. Девідсон, згодом – К. Брукс, Е. Лайл, В. Еліот, С. Джонсон). їхнім осередком став Вандербільдський університетам. Кешвілл, штат Теннесі). Ф. були близькі погляди англійських філософів та поетів (Т.-Е.

Г’юм, Т.-С. Еліот,

А. Річардс та ін.), викликані кризою вікторіанського літературознавства (позитивізм, імпресіоністична критика, культурно-історична школа), зумовлені небезпідставним сумнівом у спроможності пояснити суттєві ознаки художньої літератури методами природничих наук, висвітлити літературний текст на підставі життєпису чи психології автора. Художній твір трактувався у значенні чисто естетичного явища, відмінного від позамистецьких сфер (релігія, історія ідей, історія культури тощо). Тому головне завдання літературознавства полягало у розробці методики аналітичного пильного прочитання художнього тексту, в усвідомленні
його автономного функціонування, адже цінність визнавалась власне у ньому. Відтак мистецтво тлумачилося не як відображення і пізнання дійсності, а як засіб і мета “естетичного експерименту”, що невдовзі, у 20-30-і, розроблялося “новою критикою”, однією з підвалин якої була творча практика Ф. Дарма що не існувало єдиної теорії Ф., кожен з них виробив власну концепцію, суголосну з концепціями інших вандербілдців.

Після того як “Втікач” припинив своє існування (1926), Ф. роз’їхалися в різні міста США. Однак вони не втрачали творчі контакти.^ видавши антологію віршів “Ф’юдживісти…” (1928), збірник критичних статей “Я обстоюю свою позицію” (1930). 1956 Ф. провели у Вандербілді 3-денну конференцію, ініційовану Американською науковою асоціацією, внаслідок чого 1959 з’явилося видання “Зустріч ф’юдживістів. Бесіди у Вандербілді”.

Далекий відгомін поглядів Ф. та “нової критики” спостерігався і в українській літературі, зокрема у теоретичних розмірковуваннях Б.-І. Антонича.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ф’юдживісти