Есе на тему “Освіта, культура та цивілізація”

Культура – це душа цивілізації. Аркадій Давидович

Трохи більше 15 років тому людство увійшло у нове тисячоліття. За багатовікову історію розвитку було досягнуто великих культурних та науково-технічних звершень. Але разом із тим перед нами постає все більше проблем загрозливого характеру, які в багатьох випадках є наслідком цивілізаційного розвитку.

Освіта, культура та цивілізація тісно пов’язані між собою. Вони взаємодоповнюють одна одну. Багато філософів та дослідників вивчали питання зв’язку та залежності між культурою

та цивілізацією.

Співвідношення між цими поняттями часто досліджується в роботах з історії, соціології, психології та педагогіки.

Культуру характеризують як сукупність духовних та матеріальних цінностей, вироблених людиною за весь час існування. Поняття цивілізації багатозначне. Його розглядають і як синонім до слова “культура”, і як одну із її складових, як матеріальну культуру, а також як етап історичного, що приходить на зміну культурі. У будь-якому випадку зв’язок із культурою обов’язково існує.

Цивілізацію можна вважати процесом “окультурення” всіх без виключення сфер суспільного

життя, процесом раціоналізації, гуманізації, оптимізації людської діяльності з метою покращити життя кожному та зберегти навколишній світ.

Культура вкорінена в людське життя. Завдяки культурі людина може засвоювати та долучатись до людських надбань минулих віків, переосмислюючи їх та отримуючи натхнення для нової творчості. Культура – це не лише вміння пристойно поводитися, а й в першу чергу знання про те, чим та як жили наші пращури, їхні традиції в різноманітних сферах життя – побуті, праці, дозвіллі, соціальних ритуалах, економічних та правових відносинах тощо.

Вони змінювалися та вдосконалювалися протягом століть, а з них постали наші сьогоденні звичаї суспільного устрою.

Освіта допомагає засвоїти культурні здобутки, передати їх майбутнім поколінням. Високий рівень розвитку культури вимагає високого розвитку освіти, а це знову стає поштовхом для подальшого розвитку культури. Рівень освіченості людей, що складають суспільство, прямо пропорційний загальному рівню культури суспільства.

Тому введення обов’язкової загальної освіти для усіх свого часу зіграло вирішальну роль для культурного “стрибка” людства та значного росту виробництва.

Сьогодення диктує все нові проблеми та перспективи для сучасної цивілізації. Матеріальне починає переважати над духовним. Дуже важливим є збереження балансу.

Наша цивілізація зараз розвивається досить швидкими темпами, але разом із тим ми повинні розвивати і освіту та культуру. Бо саме вони відповідають за правильне ставлення людини до себе та свого місця в світі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Есе на тему “Освіта, культура та цивілізація”