“Культура і цивілізація”

Культура – це явище суспільне, притаманне лише людському суспільству, результат діяльності людей. До культури потрібно застосовувати критерій прогресивності. Цивілізація перекладається з латинської як “цивільний, державний.

Культура – лише елемент цивілізації. Цивілізація включає не тільки культуру, але й технологічну основу наше життя, моральне уявлення людей.

Цивілізація – вища ступінь культурного об’єднання людей. Її визначають загальні об’єктивні елементи – мова, історія, релігія, звичаї, організації, а також

суб’єктивні елементи – самосвідомість людей. Вперше відмінності між культурою і цивілізацією розглянув Кант. Це були стадії розвитку людства: дикість, варварство, цивілізація. Цивілізація – це рівень розвитку культури і суспільства в цілому, а з іншого боку – спосіб освоєння культурних цінностей. Відомий німецький філософ Шпенглер виділяв західну, японську, ісламську, індуїстську і конфуціанську цивілізації.

Данилевський в творі “Росія і Європа” додав до всіх цивілізацій ще й слов’янську православну. Дослідник та вчений Хантінгтон виділив лише дві цивілізації: західну і східну. Культура

– сукупність позитивних досягнень суспільства в його матеріальному і. Культура – це система матеріальних і духовних цінностей, духовного розвитку, яка створена і розвивається людиною, система службовців соціального прогресу та формування історично змінюваних типів особистості.

Структурні елементи культури: готові продукти матеріальної та духовної діяльності людей; вміння володіти продуктами матеріальної і духовної діяльності; навички, способи, прийоми створення матеріальних і духовних цінностей; історичний тип особистості, що відображає досягнуту ступінь культурного розвитку суспільства. Типи культури: матеріальна, духовна (ідеальне утворення, що існує в свідомості людей або проява у матеріальних формах викладу).

Культура підкоряється всім закономірностям розвитку суспільства. Типи культури відповідають типам розвитку суспільства. Основні закономірності: залежність культури від економічного, соціального і політичного життя, ладу суспільства; відносна самостійність у розвитку культури (нерівномірність розвитку окремих сторін культури; наступність; внутрішня взаємодія різних сторін культури; взаємовплив і взаємопроникнення культур різних народів).

Локальні культури: культура інків і майя в Америці, культура аборигенів в Африці. Культура може бути масова і елітарна. Не можна ототожнювати масову культуру з культурою самих народних мас.

Культура і контркультура, яка заперечує цінності домінуючої культури – поняття, що використовуються для позначення соціально-культурних установок і цінностей, спрямованих проти цінностей масової та елітарної культури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

“Культура і цивілізація”