Відповіді до теми: творчість В. Винниченка

1. У чому складність і суперечливість життєвої та творчої долі В. Винниченка?

В. Винниченко(1880-1951) – людинаталановита і непересічна. Революціонер – підпільник, заступник голови Центральної Ради, художник, письменник, драма­тург. Автор 14 романів, 100 оповідань, 14 п’єс, безлічі статей. З 1920 року – жив за кордоном, звідки критикував радянські порядки, які, на його думку, не відповіда – ,’іи комуністичним ідеалам.

Жив у Німеччині та півдні Франції. Помер 1951 року її с. Мужен на півдні Франції. Творчість письменника довгий час була

вилучена і літературного процесу.

2. Дайте загальну характеристику творчості В. Винниченка-письменника.

1902 року вийшла перша збірка оповідань В. Винниченка під назвою “Краса і сила”, в якій письменник розкрив долю людей, викинутих за межі життя. Збірку високо оцінив 1. Франко. Згодом з-під пера письменника вийшла ще ціла низка оповідань і повістей. На початку XX століття творами В. Винниченка зачитува­лись, його друкували, про нього говорили. М. Коцюбинський так писав у одному зі своїх спогадів: “Кого у нас читають?

Винниченка. Про кого скрізь йдуть роз­мови, як тільки річ торкається літератури? Про Винниченка.

Кого

купують? Знов Винниченка”.

Теми, герої, ситуації творів письменника взяті з бурхливих років початку XX століття: руйнування старого життя, соціальні контрасти, заклик до боротьби за волю народу, психологія людини на зламі століть старого і нового, гіркі долі людей – ось тематика його творів.

3. У чому полягають жанрова різноманітність прози В. Винниченка та основні ознаки його художнього стилю?

Проза В. Винниченка складається з оповідань, новел, повістей та романів. Письменника називали “лікарем людських душ”, бо він устами своїх героїв гово­рив про ге, що боліло, що змушувало думати про життя. Лаконізм, щирість, про­стота композиції, розкриття психології вчинків героїв, вміння вкласти важливу ідею у невеликий за розміром твір, різноманіття людських характерів – все це ознаки художнього стилю В. Винниченка.

Великою заслугою В. Винниченка є те, що революціонери у його описах не ідеалізовані, не трафаретні, не шаблонні, а звичайні люди, нічим не прикрашені. У сатиричних своїх творах (“Суд”, “На лоні природи”, “Уміркований” та “Щирий”, “Малорос-європеєць” та інших) В. Вин – ниченко сміється з того, шо достойне сміху, таврує українських “патріотів”, під­ступність, хижість, соціальну нерівність.

4. Дайте загальну характеристику творам В. Винниченка про дітей.

В. Винниченко зробив великий внесок у розвиток української дитячої літе­ратури. Він виявив себе тонким знавцем внутрішнього світу дитячих душ. Його збірки дитячих оповідань “Намисто”, “Кумедія з Костем”, “Федько-халамидник”, “Бабусин подарунок” зворушливо, зі співчуттям і болем зображують тяжку, а іно­ді й трагічну долю його маленьких героїв.

5. Дайте загальну характеристику драматичним творам В. Винниченка.

В. Винниченко автор 14 п’єс. Майже всі п’єси митця були поставлені свого часу Лесем Курбасом у Харкові в театрі “Березіль”. Для драматичних творів митця характерне те, що його герої – це новий суспільний тип інтелігента XX століт­тя, з його соціальними конфліктами і моральними суперечностями. Критики 20- 30-х років XX століття називали драми В. Винниченка стихією, бунтом, викликом життю.

Гострота тематики (честь і зрада, мораль і статеві проблеми, свідомість та інстинкти), глибина психологічних екскурсів, символізм, модернізм – характерні для драматичних творів митця.

П’єси “Щаблі життя”, “Гріх”‘- входять і сьогодні до репертуару Харківського театру ім. Т. Шевченка.

6. Що вам відомо про оповідання В. Винниченка “Суд”?

Для прози В. Винниченка характерно те, що майже в усіх творах є вагомий підтекст, який мислячий читач має обов’язково зрозуміти. В оповіданні “Суд” розповідається про те, як земський начальник Самоцвіт, переплутавши двох бра­тів Крутоноженків – Никифора і Никанора, б’є безвинну людину “в морду”, здійснюючи свій такий “скорий, правий і справедливий” суд. Никифор називає це розбоєм, а Самоцвіт не відчуває жодних докорів сумління, перекладаючи від­повідальність за свій негідний вчинок на безневинно побитого.

Письменник по­рушив болючу проблему: як сваволя і беззаконня, які панували у державі, дозво ляли бити безвинних людей.

7. Дайте загальну характеристику роману В. Винниченка “Сонячна машина”.

Роман “Сонячна машина” В. Винниченка – це перший в українській літе­ратурі соціально-утопічний і фантастичний роман з елементами пригодниць­кого і детективного жанру. Роман має присвяту “Моїй сонячній Україні”. Ро­ман писався автором у 1921 – 1924 роках, коли письменник остаточно емігрував з України. Порушуючи болючі соціальні питання, автор сподівався, що даний твір допоможе подивитись на проблеми, які є в суспільстві, очима його героїв. Устами своїх героїв письменник дає філософське осмислення приходу нової ери “сонцеїзму”.

Синтез реалізму і фантастики, проблем суспільних відносин мину­лого і майбутнього, моральні проблеми розглядаються письменником на грун­ті життя 20-30-х років XX століття. Далекоглядність митця і його твору в тому, що він багато чого передбачив у своєму романі з життя України за часів радян­ської влади.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)


Відповіді до теми: творчість В. Винниченка