Відповіді до теми: Г. Гайне та А. Міцкевич

1. Який літературний напрям знайшов своє відображення у творчому доробку Г. Гайне та А. Міцкевича? Відповідь: Романтизм. 2. Хто з видатних російських поетів був у дружніх стосунках з Адамом Міцкевичем і перекладав його твори? Відповідь: О. Пушкін.

3. Під впливом творчості якого англійського поета-романтика Генріх Гайне написав цикл “Книга пісень”? Відповідь: Дж. Байрона.

4. Який провідний настрій, мотив збірки А. Міцкевича “Кримські сонети”?Відповідь: Туга за батьківщиною. 5. Що покладено в основу поезії Генріха Гайне “Лоре-лея”?

Відповідь: Легенду про красуню на рейнській скелі.

6. Яка тема віршів Г. Гайне “Чому троянди немов неживі”, “Самотній кедр на стромиш…”?Відповідь: Нерозділене кохання. 7. Хто є головним героєм у поетичному циклі А. Міцкевича “Кримські сонети”? Відповідь: Мандрівник, сам поет. 8. Скільки віршів входить у цикл “Кримські сонети”?

18. 9. Який образ найчастіше змальовує у своїх творах А. Міц-кевич? Відповідь: Море. 10. Назвіть жанри ліричних творів.

Відповідь: Сонет, елегія, ода. 11.3 чим порівнює А. Міцкевич спінені морські хвилі у вірші “Аю-Даг’ ? – З чорними рядками, – зі срібним снігом.

12. Чим перші вірші молодого Г. Гайне так сподобалися усім: і редакторові, і критикам, і німецьким читачам?

Відповідь: Ці вірші нагадували народні пісні.

ІІ варіант 1. З героєм якого роману не раз порівнював себе Генріх Гайне, перечитуючи цей твір мінімум один раз на п’ять років? Відповідь: З Дон Кіхотом. 2. Які враження Адама Міцкевича лягли в основу поетичної збірки “Кримські сонети”?

Відповідь: Враження від подорожі Кримським півостровом. 3. Який з віршів Генріха Гайне став народною піснею? Відповідь: “Лорелея”. 4. Що символізує нев’янучу красу природи та її вічність у вірші Адама Міцкевича “Бахчисарай”?

Відповідь: Бахчисарайський фонтан. 5. Яка головна думка поезії Адама Міцкевича “Гробниця Нотоцької”? Відповідь: Утвердження любові до батьківщини.

6. У якій поезії зі збірки “Кримські сонети” згадується про прекрасну невільницю, польку-полонянку? Відповідь: “Гробниця Потоцької”. 7. У чому полягає так звана “гайнівська іронія”? Відповідь: Сміх над “порядним товариством”, “вищим світом”.

8. Хто автор вірша, рядок з якого “Хто хоче зрозуміти поета, повинен побувати в поетовій країні” А. Міцкевич взяв епіграфом до свого циклу? Відповідь: Й. В. Гете. 9. Що означає поняття “сонетний цикл”?

Відповідь: Сукупність сонетів, об’єднаних в єдине художнє ціле темою, мотивами, ліричними героями.

10. До якого жанру належить поезія Г. Гайне “Лорелея”? Відповідь: Балада. 11. Завдяки яким характерним рисам більше 150 віршів А. Міцкевича покладені на музику і стали піснями?

Відповідь: Милозвучності, наближеності до народної поезії. 12. Хто з українських поетів захоплювався творами А. Міцкевича?

Відповідь: Т. Шевченко, Л. Українка, П. грабовський, І. Франко та інші.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Відповіді до теми: Г. Гайне та А. Міцкевич