Тема 18. Василь Стефаник – Література XX ст

IV. Література XX ст.

Тема 18. Василь Стефаник (1871 – 1936)

Василь Семенович Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели. З ім’ям В. Стефаника в українську прозу входить така манера письма, яка характеризувалася пошуками в передачі найтонших, найскладніших почуттів душі людини. Письменник художньо осмислював певні боки психіки людини, з різних точок зору говорив кількома голосами – від себе, від імені інших персонажів твору.

Новеліст майстерно передає переживання особистості через експресивність мовлення.

Тому В. Стефаника називають експресіоністом у мистецтві слова.

Василь Стефаник казав, що у своїх новелах він показав реальне життя рідного народу, “страшне” в ньому, передав свої болі, “горіючи, і кров зі сльозами мішалася”.

“Камінний хрест”

За жанровими ознаками – оповідання, але за аналогією до багатьох інших творів письменника його вважають новелою.

Історія написання: написано під враженнями від масової еміграції галицького селянства за кордон.

Ідейно-художній зміст

Письменник вказував на причини еміграції, зумовленої соціальною несправедливістю, неосвіченістю безправних

селян.

Тема: прощання Івана Дідуха із сусідами у зв’язку з його виїздом до Америки. Письменник уважно досліджує суспільні процеси, які змусили хлібороба залишити рідну землю.

Композиція

Експозиція – перший розділ, що знайомить читача з долею Івана Дідуха (працював виснажливо на кам’янистому горбі, що дістався у спадщину; героя прозвали Іваном Переламаним через те, що праця зігнула його в дугу).

II – VII розділи – епізоди сповіді героя перед сусідами за своє життя. Усі монологи Івана (як засіб індивідуалізації персонажа) обертаються навколо образу горба, на якому встановив на пам’ять землякам камінний хрест з вибитими іменами.

Образ камінного хреста – символ страдницької долі селянина, який усе життя гірко працював на землі і все одно змушений її залишати, бо вона не спроможна його прогодувати.

Тест № 14

1. Кому ідейно протиставлена Марічка в образній системі повісті “Тіні забутих предків”?

А Іванкові;

Б матері Іванка;

В Палагні;

Г Щезнику.

2. Як називаються в повісті “Тіні забутих предків” пісні, що співала Марічка?

А Гаївки;

Б співанки;

В коломийки;

Г гагілки.

3. У якому з наведених творів присутня дійова особа “Моя втома”?

А “Тіні забутих предків”;

Б “Ялинка”;

В “Intermezzo”;

Г “Цвіт яблуні”.

4. Кому М. Коцюбинський присвятив “Intermezzo”?

А Дружині;

Б Є. Чикаленку;

В М. Жуку;:

Г кононівським полям.

5. Укажіть, який прийом використовує М. Коцюбинський у словах: “На небі сонце – серед нив я”.

А інверсії;

Б алегорії;

В алітерації;

Г паралелізму.

6. Як розкривається “Я” героя у творі “Intermezzo”?

А Через авторську характеристику;

Б через портрет;

В у діалогах з іншими персонажами;

Г через численні характеристики інших персонажів;

Д у його внутрішньому монолозі.

7. Укажіть модерністський напрям, засновником якого в українській літературі є М. Коцюбинський.

А Імпресіонізм;

Б експресіонізм;

В символізм;

Г неокласицизм;

Д неоромантизм.

8. Який літературний жанр пов’язаний з ім’ям В. Стефаника?

А Соціально-психологічний роман;

Б соціально-психологічна повість;

В соціально-психологічна новела;

Г соціально-психологічна драма;

Д соціально-побутова повість.

9. Який образ у новелістиці В. Стефаника символізує пам’ять про людину на землі, її виснажливу й животворну працю?

А Портрет Шевченка;

Б кленові листки;

В розрита могила;t

Г кров із порізаної на полі ноги;

Д камінний хрест.

10. Укажіть назву течії модернізму, яка яскраво представлена у творчості В. Стефаника.

А Імпресіонізм;

Б експресіонізм;

В символізм;

Г класицизм;

Д реалізм.

11. Розмістіть ключові епізоди повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” відповідно до сюжетного перебігу.

А “Свідомість його двоїлась. Чув, що коло його Марічка, і знав, що Марічки нема на світі, що се хтось інший веде його у безвісті, у надії, щоб там загубити”.

Б “…Два ворогуючі роди зустрілись, і сталася бійка…” між Гутенюками і Палійчуками.

В “Чи кохав він Палагну? Така думка ніколи не займала його голови”.

Г “Марічку несла ріка, а люди дивились, як крутять нею габи, чули крики і благання і не могли врятувати”.

Д “Теплим весняним ранком Іван пішов на полонину”.

12. Установіть відповідність між цитатами із творів М. Коцюбинського і В. Стефаника та групою художніх засобів, використаних у них.

1 “ревучі потоки людського життя” (М. Коцюбинський “Intermezzo”)

2 “Город знову простяг по мене свою залізну руку” (М. Коцюбинський “Intermezzo”)

3 “Так йшло життя худоб’яче й людське, що

Зливалось докупи, як два джерельця у горах в один потік” (М. Коцюбинський “Тіні забутих предків”)

4 “Молоко спокійно спочивало у дерев’яному посуді” (М. Коцюбинський “Тіні забутих предків”)

5 “Видиш, стара, наш хрестик? Там є відбито і твоє намено. Не біси, є і моє і твоє…” (В. Стефаник “Камінний хрест”)

А символ;

Б епітет, персоніфікація;

В епітет, власне метафора;

Г контраст, уособлення, порівняння;

Д персоніфікація, власне


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тема 18. Василь Стефаник – Література XX ст