Синонім

Синонім (грецьк. synonimos – однойменний) – слова, відмінні за звучанням, але однакові чи близькі за змістом. Вони складають синонімічне гніздо, в “центрі” якого міститься стилістично нейтральне слово^ оточене іншими, з різними смисловими відтінками, оцінним та емоційним забарвленням (віхола, заметіль, метелиця, юга, хуга,”хурделиця, завія). Застосування С. у поетичному мовленні зумовлює його змістову місткість І точність, яскравість емоційно-експресивної палітри художнього зображення, виповнює його поліфонічним звучанням.,Подеколи С вживаються як композиційний прийом у ліричному сюжеті, виявляючи його внутрішню драматургію з градаціями та пуантами:

Пропало, пройшло, пролетіло,

Минулося, щезло, спливло,

Лишень головешками тліло.

Лишень попелищем цвіло.

Одвіялось, сном одіснилось,

Одмарилось – ген набулось,

Вкотилось і ген одкотилось.

Солоним риданням зайшлось… (І. Драч).

Одночасне застосування” у поетичному тексті паралельних С. називають синонімією.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Синонім