Поетика історичних пісень

Як уже зазначалось, історичні пісні мають спільні риси з думами, але суттєво відрізняються від них формою: менші за обсягом, переважно мають строфічну структуру, рівноскладовий вірш (за винятком найдавніших пісень, які не поділяються на строфи з нерівно-складовим віршем). Порівняно з ліричними піснями, вони більші за обсягом і відрізняються від них епічністю (наявність сюжету, розповідний характер, вказання на конкретні історичні події і постаті). Події в історичних піснях, як правило, змальовуються реалістично.

У багатьох з них використовуються

прийоми гіперболізації, символічні метафори (битва зображається як весілля, бенкет, тому про початок бою говориться “наварили ляхам пива”; вістку з дому приносить зозуля – “закувала зозуленька”, а лиху вістку “чорна галка”); сталі епітети (чорний ворон, степ широкий, ясні зорі, душа проклята та ін.), художні паралелізми (“Ой то не чорна хмара з-за гори виступає, то козацьке військо в похід вирушає). Часом вся пісня може бути побудована на психологічному паралелізмі:

У Глухові у городі стрельнули з гармати, – Не по однім козаченьку заплакала мати. У Глухові у городі стрельнули з рушниці,

– Не по однім козаченьку плакали сестриці. У Глухові у городі поплетені сітки, – Не по однім козаченьку заплакали дітки.

На бистрому на озері геть плавала качка, – Не по однім козаченьку плакала козачка.

Часто художній паралелізм підсилюється використанням символу:

Ой у лузі червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася.

Зустрічаються й інші народно-поетичні символи: козак – сокіл, дівчина – калина, могила – наречена, смерть – червона китайка та ін..


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поетика історичних пісень