Мистецький український рух

“МУР” (Мистецький український рух) – об’єднання українських письменників в еміграції з метою консолідувати українських літераторів, які після 2-ї світової війни опинилися в таборах для переміщених осіб переважно в Німеччині та Австрії. Засноване в 1945 у м. Фюрт (Німеччина). За час існування відбулися три з’їзди (1945, 1947 і 1948) та кілька конференцій “М”.

Головою об’єднання був У. Самчук, заступником Ю. Шерех (Шевельов). Неоднорідність еміграційного середовища того часу (вихідці з радянської України, західноукраїнських земель,

представники міжвоєнної еміграції переважно з Чехословаччини та Польщі) спричинила розбіжності в поглядах на літературу та її призначення, дискусії щодо перспективності літературних стилів тощо. Водночас народжувалися ідеї, які мали об’єднати представників різних світоглядних принципів та політичних орієнтацій. Такою була висунута У. Самчуком ідея “великої літератури”, яка базувалася на тому, що література є одним із найголовніших чинників духовного самовияву нації і чи не єдиним – в умовах її бездержавності.

Широкого резонансу набула також розроблена в цьому річищі концепція “національно-органічного

стилю” Ю. Шереха, Незважаючи на розбіжності в ідеологічних та естетичних поглядах, “М.” об’єднав основні мистецькі сили еміграції. До нього входили: 0.Бабій, І. Багряний, Докія Гуменна, В. Домонтович (Петров), Ю. Косач, І. Костецький, Б. Кравців, Є. Маланюк, Михайло Орест, Т. Осьмачка та ін. Хоч об’єднанню не вдалося організувати періодичного літературного органу та видавництва, все ж у різних містах вийшли по одному або кілька чисел журналів “Арка”, “Заграва”, “Хоре”, три випуски збірника “МУР” та однойменний альманах.

Твори “мурівців” виходили також у “Малій бібліотеці “МУРу”, видавництві “Золота брама”. Об’єднання припинило існування у зв’язку з переїздом його учасників на постійне проживання в інші країни.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Мистецький український рух