І. С. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “КАЙДАШЕВА СІМ’Я”

Тема. І. С. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “КАЙДАШЕВА СІМ’Я”

Варіант 1

1. Хто з письменників назвав І. С. Нечуя-Левицького “великим артистом зору”, “творцем живих типів”, “колосальним всеобіймаючим оком України”?

А М. Коцюбинський.

Б М. Рильський.

В С. Васильченко.

Г І. Франко.

2. І. С. Нечуй-Левицький – син…

А Залізничника.

Б Селянина.

В Сільського священика.

Г Чиновника-канцеляриста.

3. Після закінчення Київського духовної академії І. С. Нечуй-Левицький…

А Працює

священиком.

Б Учителює.

В Займається самоосвітою.

Г Багато подорожує.

4. І. С. Нечуй-Левицький переклав українською мовою:

А Поезії М. Лєрмонтова.

Б Казки М. Салтикова-Щедріна.

В Казки О. Пушкіна.

Г Оповідання Дж. Лондона.

5. За 50 років творчої діяльності І. С. Нечуй-Левицький написав понад…

А 70 творів.

Б 40 творів.

В 50 творів.

Г 97 творів.

6. Родина Балашів (“Кайдашева сім’я”) живе…

А На Запоріжжі.

Б Западинцях.

В Семигорах.

Г Зачіплянцях.

7. Стильовою ознакою твору І. С. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я” вважається…

А Поєднання

гумору й сатири.

Б Використання неологізмів.

В Наявність оповідача.

Г Надмірність у застосуванні пейзажів.

8. Твір І. С. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я” є…

А Соціально-психологічним романом.

Б Філософською трагедією.

В Соціальним оповідання.

Г Соціально-побутовою повістю.

9. Мелашка(І. С. Нечуй-Левицький “Кайдашева сім’я”) зважила­ся залишитися в Києві, оскільки:

А Місто вразило її своєю красою.

Б Набридли приниження з боку Кайдашихи.

В Посварилася з Лавріном.

Г Виявила бажання жити самотньо.

10. У “Кайдашевій сім’ї” І. С. Нечуя-Левицького цілі розсипи народних прислів’їв, приказок, образних висловів. Яке з них зазначено у творі?

А “Не питай старого, а бувалого”.

Б “У єдності – сила”.

В “Словами людину не погодуєш”.

Г “Як корова язиком злизала”.

11. Після майже десятирічної боротьби з цензурою вдруге І. С. Не­чуй-Левицький видав свій твір у Києві, змінивши його початок і кінцівку…

А У 1887 році.

Б 1878 році.

В 1869 році.

Г 1897 році.

12. Під час сварки у родині Кайдашів (І. С. Нечуй-Левицький “Кайдашева сім’я”)…

А Кайдашиха вибила око Мотрі.

Б Мотря розбила глек об голову Мелашки.

В Карпо побив дітей Лавріна.

Г Мотря виколола око Кайдашисі.

Варіант 2

1. І. С. Нечуй-Левицький народився…

А На Херсонщині.

Б Черкащині.

В Сумщині.

Г Полтавщині.

2. Малим майбутній письменник особливо захоплювався творами…

А Усної народної творчості.

Б Л. Глібова.

В С. Руданського.

Г Т. Шевченка.

3. “М’яке серце і ліричну вдачу” (І. С. Нечуй-Левицький “Кайда­шева сім’я”) мав…

А Карпо.

Б Омелько.

В Лаврін.

Г Син Карпа.

4. За жанровою спрямованістю твір І. С. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”…

А Є повістю.

Б Романом.

В Оповіданням.

Г Др амою.

5. Яка епоха з життя українського села відображена у творі І. С. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”?

А Після революції 1905-1907 pp.

Б Напередодні реформи 1861 року.

В Під час реформи 1861 року.

Г Перші десятиріччя після реформи 1861 року.

6. Кайдаші у творі І. С. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я” мали своїх прототипів.

А Це сусіди родини, де тривалий час мешкав сам письменник.

Б Сім’я Мазурів із села Семигори.

В Факти з переказів про народне життя.

Г Мешканці Богуслава.

7. “Кайдашева сім’я” І. С. Нечуя-Левицького належить до тема­тичної групи творів…

А Про життя селян.

Б Рідну природу.

В Інтелігенцію.

Г Взаємостосунки людей різних верств населення.

8. У творі І. С. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я” використано чимало елементів…

А Літературознавства.

Б Суспільствознавства.

В Фольклору.

Г Українознавства.

9. Який засіб сміху використовує І. С. Нечуй-Левицький у творі “Кайда­шева сім’я” стосовно того, як саме Кайдашиха їхала до Балашів? А Сарказм.

Б Сатиру.

В Іронію.

Г Гумор.

10. ” Невеличка на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза, повновидна, з тонким носиком… “. Це портрет…

А Мотрі.

Б Дочка Мелашки.

В Марусі.

Г Мелашки.

11. Ще наприкінці 60-х років І. Левицький потай від свого оточення друкував власні твори під псевдонімом І. Нечуй у львівському журналі…

А “Покуть”.

Б “Вільне слово”.

В “Україна”.

Г “Правда”.

12. Кому належать висловлювання про твір І. С. Нечуй-Левицького ” Кайдашева сім’я “: ” Нас не може не захоплювати глибока любов письменника до краси, що розлита в природі, виявляється в лю­дях, у народній творчості, у великих творіннях мистецтва”?

А П. Грабовському.

Б О. Білецькому.

В І. Франку.

Г Т. Шевченку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

І. С. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “КАЙДАШЕВА СІМ’Я”