Зображення під’яремного становища кріпаків та їх волелюбних прагнень у творах Марка Вовчка

I. Творчість Марка Вовчка у колі письменників антикріпосницького напряму (Т. Шевченко, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, використання народної поезії).

II. Тема боротьби проти гнобителів у творчості Марка Вовчка.

1. Динамізм образів кріпаків (від мрії про волю до відкритої непокори).

2. Образ жінки-кріпачки – центральна постать “народних оповідань” (майстерність описання безправних кріпаків, реалістичні образи Олесі, Горпини, Одарки. Образ Насті в оповіданні “Ледащиця”).

3. Повість “Інститутка” – зображення наростання народного гніву (боротьба проти гнобителів, образи Устини, Прокопа, Назара, Катрі. “Цього вже не буде!” “Тепер я вже не боюся вас!”).

III. Твори Марка Вовчка – її внесок в антикріпосницьку боротьбу українського народу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Зображення під’яремного становища кріпаків та їх волелюбних прагнень у творах Марка Вовчка