ЗНО – Тест № 5

1. Ким, за словами Т. Г. Шевченка, є Г. Квітка-Основ’яненко?

А Засновником нової української прози;

Б засновником української сатири;

В пропагандистом волелюбних ідей;

Г борцем за незалежність української мови.

2. Укажіть справжнє прізвище Г. Квітки-Основ’яненка.

А Квітка;

Б Основ’яненко;

В Основа;

Г Конотопський.

3. Який творчий метод обрав Г. Квітка-Основ’яненко для написання першої української повісті “Маруся”?

А Романтизм;

Б класицизм з орієнтацією на єдність часу, місця, дії;

В

сентименталізм;

Г імпресіонізм.

4. Визначте жанр твору “Маруся”.

А Сатирична повість;

Б соціально-побутова повість;

В сентиментально-реалістична повість;

Г соціально-психологічна повість.

5. З якою метою письменник вводить у текст ліричні відступи?

А Щоб наблизити епічний твір до ліричного;

Б розпочати нову сюжетну лінію;

В дати портретну характеристику героям;

Г виявити своє ставлення до героїв, створити певний настрій у творі.

6. Визначте тему твору “Маруся”.

А Емансипація жінки;

Б кохання зі щасливим завершенням – весіллям героїв;

В соціально нерівне

кохання;

Г трагічне кохання;

Д розповідь про звичайну сільську дівчину, що знайшла своє щастя

В самоосвіті та служінні громаді.

7. Розв’язкою твору “Маруся” є:

А хвороба Марусі; В смерть Василя;

Б смерть Марусі; Г відмова Наума віддати Марусю заміж за Василя;

Д одруження Василя і Марусі.

8. Герой повісті “Маруся” після смерті коханої стає:

А ченцем; В кріпаком;

Б лікарем; Г мандрівником;

Д військовим.

9. Який художньо-виражальний засіб ужито в характеристиці Марусі “веселенька, як весіння зіронька”?

А Антитеза; В оксюморон;

Б порівняння; Г метафора;

Д символ

10. Укажіть жанр фольклору, який Г. Квітка-Основ’яненко використав під час змалювання обряду поховання Марусі.

А Дума; В історична пісня;

Б балада; Г голосіння;

Д легенда.

11. Установіть відповідність між фрагментом твору Г. Квітки-Основ’яненка і художньо – виражальними засобами, використаними в ньому.

1 Маруся “невесела, мов у воду опущена”;

2 “Марусенько, моя лебідочко, зіронько моя, рибочко, перепілочко!”;

3 “Ось рідесенький туманець пав на річечку”;

4 “Казав пан, кожух дам, та слово його тепле”;

5 “Аж ось прийшла до неї бабуся, така старенька.

12. Розмістіть сюжетні компоненти твору “Маруся” в порядку їх появи у творі

А Смерть Василя;

Б сватання Василя до Марусі;

В розмова Василя з Наумом Дротом щодо одруження;

Г хвороба Марусі;

Д Василь на заробітках.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗНО – Тест № 5