Жіночі образи в романі А. Н. Толстого “Петро Перший”

Роман “Петро Перший” у Творчості А. Толстого займає значне місце. Сторінки його повні глибоких міркувань автора про минуле свого народу, про долі Батьківщини. У коло зображення письменником утягується безліч різноманітних фактів, подій і осіб, що представляють епоху.

У цьому романі А. Толстой зобразив героїв як історичних, так і вигаданих. Коли читаєш добуток, створюється враження, що ти довідаєшся історію реально, що жили людей,

Показуючи долі окремих героїв або всього народу, автор особлива увага приділяє жіночим образам. Розмаїтість

жіночих образів допомагає нам зрозуміти особистість Петра як сина, чоловіка, брата, пануючи. Саме завдяки опису життя героїнь А. Толстой знайомить читача з російськими національними традиціями, зі стародавнім оздобленням, зі старим московським побутом

У романі величезне число діючих осіб, у кожному з яких письменник уловив і передав риси часу й середовища, з якого вони зв’язані. Одним з основних є образ Софії, зведеної сестри Петра. Царівна Софія нам представляється кремезної, ширококостої, з великою головою, некрасивою жінкою. Її дуже засмутило звістку про передачу влади її молодшому братові, що ще

не може приймати які-небудь державні рішення

Основною метою її життя стало завоювання престолу, і цього вона намагалася домогтися будь-яким способом. Ця владна, хижа, здатна на підступництво й злочин жінка самозабутньо захоплена боротьбою за владу. Утягнена в палацові інтриги, вона стала осередком усього


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Жіночі образи в романі А. Н. Толстого “Петро Перший”