Жанрові різновиди паремій

У залежності від змісту, форми, часу, місця і нагоди використання паремії поділяються на жанрові різновиди, що більшою чи меншою мірою відрізняються між собою. До найдавніших піджанрів відносяться ті, що пов´язані з вірою в магічну дію слова.

Вітання – сталі вислови-кліше, які говорять при зустрічі знайомої людини: “Доброго дня!”, “Дай, Боже, щастя”, “Бог в поміч!” (Коли зустрічають людину в полі чи за якоюсь роботою), “Ласкаво просимо”, “Чим багаті, тим раді” (зустрічаючи гостя у себе вдома). Деякі вітальні формули

побудовані у вигляді питання: “Скільки літ, скільки зим?” (коли довго не бачились), “Яким вітром занесло?”, “Чи вас сюди хвилею прибило, чи духом тихим прикотило?” (коли зустрічають когось, хто далеко живе), “Як ся маєте?”. Окрему групу становлять святкові вітання, тобто усталені фрази, якими вітають один одного лише у певні свята.

Ці словесні формули, як правило, передбачають не тільки стале вітання-звернення, а й відповідь на нього. Такими, наприклад, є різдвяні вітання “Христос рождається!” – “Славімо Його!”, великодні – “Христос воскрес!” – “Воістину воскрес!”.

У деяких регіонах побутують також водохресні вітання типу “Христос хрещається!” – “У ріці Йордан!” та ін. У час свят висловлюються вітання-віншування: “Віншую вас на новий рік, щоб були здорові цілий рік!” Вони тісно пов´язані з побажаннями – словесними мініатюрами зичення добра, щастя, матеріального статку: “Дай, Боже, жартувати, аби не хорувати”, “Дай, Боже, сто кіп, де був торік один сніп”, “Жити вам, поживати та добра наживати”, “Щоб ви і ми щасливі були! Щоб в вас і в нас все було гаразд!”, “Великий рости” (дитині у відповідь на подяку), “Здоровий носи, скачучи порви” (даруючи одяг), “Щоб вам онуків діждатись”, “Многая літа” та ін.

Подібними за структурою та змістовим навантаженням є тости – застільні побажання, висловлені господарям дому або гостям. Вони походять від давнього звичаю пити міцні напої в час укладання угоди між двома сторонами на знак домовленості у якійсь серйозній справі, щоб задумане сповнилося. Зараз цей звичай відійшов у минуле, але використання сталих висловів при застіллі збереглося: “Братику перепою, перепий щастя і долю!”, “На здоров´я!”, “Пиймо до дна за літа молодії!”, “Пиймо до дна, щоб не лишилось на сльози!” (цей тост межує із забобоном, що залишити на дні недопитий напій – поганий знак, віщує біду). Побутують також віршовані тости, типу:

Ой, випиймо, родино, І житечко, і овес,

Щоб нам жито родило. Щоб збирався рід наш весь.

Вони споріднені з обрядовою лірикою.

Після застілля висловлюються побажання-подяки: “Хай Бог заплатить за обід, що наївся дармоїд!”, “Щоб вам пилось та їлось, та назавтра схотілось!” Форму побажань мають також прощання: “Щоб нам ще сто літ зустрічатись!”, “Щоб нам добре жилося, щоб колосся велося!”, “Щоб ви міряли гроші мискою, а діти колискою!”, “Хай дім ваш біди минають, а вороги не знають” і більш традиційні на сьогодні “Доброї ночі!”, “Щасливої дороги” та ін. Є сталі формули-побажання до певних нагод. Наприклад, з нагоди народження дитини (“Щоб вона здорова росла на радість батькам”, “Дай їй, Боже, добру долю, довгий вік ряст топтати”), батькам новонародженої дитини – “Дай вам, Боже, і внуків дочекатись”. Сталі словесні фрази використовують і в похоронному обряді як примовляння до покійника: “Хай йому земля буде пухом”, “Нехай йому легко лежати, землю держати”, “Нехай йому буде вічна пам´ять”, “Нехай з Богом спочиває”. Вітання, побажання, прощання великою мірою пов´язані із древніми жанрами, що будувалися на вірі у магічну дію слова.

Так побажання перед розлукою “Скатертю дорога”, тобто “Щасливої дороги, гладкого шляху” пов´язане із замовляннями і з ворожінням (кому випаде платок – тому їхати в дорогу), і з похороном (покійнику у труну кладуть полотно, що стелеться як дорога у потоийбіччя). Тепер це колись серйозне побажання набуло негативного відтінку.

Велика кількість вітань та побажань носить гумористичний характер: “Бодай вас Бог любив, а мене молодиці!”, “Віншую, віншуіую бо пироги чую!”, “Жеби сь мав тілько дівок, як на решеті дірок!”, з роси, і з води, і з усьої лободи!”, “На здоров´я, на сто літ свині пасти!”, “Щоб старі вороги рачки лазили, а молодим очі повилазили!”

Наступна група паремійних піджанрів теж пов´язана з вірою у магічність висловлювань, але у їх зворотну дію: здатність завдавати зло, шкоду, забрати добробут, спричинити хвороби чи навіть заподіяти смерть. Це – прокльони – своєрідні форми вираження почуття незадоволення, обурення, досади, гніву з висловленням побажання зла чи загибелі іншій людині. Вони перегукуються з заклинаннями – подібними формулами прокляття, якими супроводжуються ворожіння чи інші магічні маніпуляції. Переважна більшість прокльонів побудована на сталих кліше, що починаються словами “А щоб…”, “Хай…”, “Нехай…”, “Бодай…”: “А щоб тебе перевернуло”, “Бодай тебе нагла кров залила”, “Бодай-єс мав як голий у терені”, “Бодай йому три рази по сім біда була”, “Бодай тобі добро поза кожне ребро!”, “Щоб воно тобі боком вилізло”, “Гнала би сі за тобою лиха доля”, “Землі б ти наївся”, “А щоб йому руки всохли”, “Щоб йому заціпило” та ін. У них явно зафіксовані риси дохристиянського світогляду: “А щоб тебе Перун (грім) побив!” (варіанти “А Перун би ті ясний тріс!”, “Шляк би ті ясний трафив!”).

Згадуються й інші божества: “Цур (Сур) тобі й Пек!”, “Ой лихо, ой Леле!”, а також натяки на давні ритуальні обряди: “А щоб тебе грець в діжі спік”, “Бодай тебе грець взяв” (грець співвідноситься з “жрець”), “Іди до дідька!”; звичаї: “Іди на всі чотири сторони” (“Іди на штири вітри і п´ятий шум” – звичай виганяти людину за провину з племені без права повертатись назад). Подекуди зустрічаються й жартівливі погрози або доброзичливі побажання, висловлені у формі прокльонів: “А щоб тобі добро було!”, “Бодай тобі сто літ жити!”, “А щоб ви здорові були!”. Ними може висловлюватися почуття захоплення, захвату якоюсь несподіванкою, приємною звісткою чи дією.

Але у переважній більшості висловлювання проклять сприймали дуже серйозно, як одне з найбільших можливих покарань.

Наприклад, в “Чорній раді” П. Куліша подається картина, як старі Козаки виголошують прокльони зраднику-гетьману Брюховецькому: “І зараз первий, обернувшись, плюнув на свій слід да й каже: – Щоб же тебе побив несвітський сором, як ти нашу старість осоромив! І другий плюнув да й каже: – Щоб на тебе образи падали! І третій: – Щоб тебе пекло та морило! Щоб ти не знав ні вдень ні вночі покою! І четвертий: – Щоб тебе, окаянного, земля не прийняла! І п´ятий: – Щоб ти на страшний суд не встав! І, вийшовши з радного колеса, забрали свої коні з чурами та й рушили до Низу”.

Дуже наближеними до прокльонів є присяги – словесні формули, якими людина підтверджує правоту своїх слів із зазначенням, Що у разі обману чи невиконання обіцяного, лихо чи нещастя повинно впасти на неї: “Щоб мені під землю провалитись”, “Щоб мені добра не було!”, “Щоб я до ранку не дожив” та ін. Вони теж мають дуже давнє коріння і пов´язані з древніми ритуалами.

Із вірою в магічний вплив слова пов´язані й приказки-застере-ження – формули, якими один співрозмовник спиняє іншого (або й самого себе), щоб не сказати зайвого: “В добрий час сказать, а в лихий мовчать”; “Не згадуй проти ночі”, “Не наврочи”, “Мовчи, бо піч в хаті” та ін. Деякі з цих висловлювань супроводжують елементи магічних дій (“Тричі плюнути через ліве плече”, “Постукати по дереву” і т. п.). Дещо спорідненими є примовляння: “Нехай то буде межи нами”, “Якби твої слова та й Богові в вуха” і т. п.

Окремий жанр пареміографії становлять прикмети – сталі вислови, в яких певні явища природи відповідно до зміни пір року пов´язуються з кліматичними чи погодними змінами, які впливають на наслідки хліборобської праці: “Грім гримить – буде хліб родить”, “Два дощики у маю – певно бути врожаю”. Такі прислів´я про пори року та місяця переважно вживаються у їх прямих значеннях, без підтексту чи надмірної художньої образності. Це спостереження за явищами природи і поради щодо господарської діяльності у відповідності з поміченими прикметами – своєрідна народна агрономія.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Жанрові різновиди паремій