ЗЕГАР З ПОЛУЗЕГАРКОМ – ІВАН ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХРЕСТОМАТІЯ для 9 класу

Історично-мемуарна література

“ЗЕГАР З ПОЛУЗЕГАРКОМ…”

АВТОР КО ЧИТАТЕЛЮ

І О смерті пАм’ятай, і На суд будь чуткий,

ВЕЛьмИ Час біжить сКОро, В бігу Своєм прудКИЙ.

МИНУТИ

До Зегарка належать єще і минути,

Прето подобно і тих не треба минути.

Минути всіх общії

Минет младенчество.

Минет отрочество.

Минет юношество.

Минет мужество.

Минет старчество.

Минет престарілость.

Минет весна.

Минет літо.

Минет осінь.

Минет зима.

Минуть

всі літа.

Минуть всі времена.

А над все минет час покаянія.

Минути злих

Минет слава.

Минет багатство.

Минет честь.

Минет п’янство.

Минет помпа.

Минет гордость.

Минет пиха.

Минет тщеславіє.

Минуть високії думи.

Минуть похлібства.

Минуть пещоти.

Минуть банкети, піятики.

Минуть служби.

Минуть дружби.

Минуть жарти.

Минуть сміхи.

Минуть утіхи.

Минуть роскоші.

Минуть скарби.

Минуть ради.

Минуть зради.

Минет хитрость.

Минет ошуканство.

Минет клямство.

Минет зайзрость.

Минет ненависть.

Минет урода.

Минет

тілесная красота.

Минет мужность.

Минет сила.

Минет красномовство.

Минет удатность.

Минет справності.

Минуть драпіжства.

Минуть кривоприсяжства

Минуть і прочая безчисленная суєтная,

Альбовім все суєтіє чоловічеськоє,

Єлико не будет по смерті,

Не пребудет багатство, не снійдет слава,

Нашедши бо смерть, вся сія погубить.

Минути добрих

Минуть хороби.

Минуть преслідування.

Минуть мученія.

Минуть біди.

Минуть скорбі.

Минуть сльози.

Минуть обиди.

Минуть рани.

Минуть нарубанія.

Минет голод.

Минет прагненнє.

Минет нагота.

Минет убозство

Минет каліцтво.

Минет сліпота.

Минет німота.

Минет хромота.

Минуть труди, невчаси, невпокої.

Минет всякоє злоє.

Дві страшнії минути

Мовить бовім Господь: “Небо і земля мимо ідуть”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗЕГАР З ПОЛУЗЕГАРКОМ – ІВАН ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ