ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Яким постає Вольтер з висловів сучасників та відомих письменників?

2. На які риси його вдачі вони звертають увагу?

3. У чому, на вашу думку, полягає конфлікт повісті?

4. Яка ідея твору “Простак”?

5. Як гуронець опинився у Франції? Знайдіть опис портрета

, героя.

6. Хто був першим зустрічним гуронця на французькій землі? Де відбулася ця зустріч?

7. Яке ім’я носив юнак? Як він сам пояснював, чому його так називали? Наведіть слова з тексту

8. Кого нагадує поведінка Простака?

9. Яке враження на Простака справила цивілізація?

10.

Яке враження він справив на панну Сентїв?

11. Яке рішення прийняли жителі містечка? Як він сам ставився до цієї пропозиції?

12. Яке ім’я одержав гуронець після хрещення?

13. Якою була мета поїздки Простака до Версалю?

14. Чому він потрапив до в’язниці?

15. З ким познайомився Простак у Бастилії? Яке значення для подальшої долі Простака мала ця зустріч?

16. Які науки опанував юнак?

17. Яке значення для Простака мали бесіди з Гордоном і освіта?

18. Чи правий був Простак, сказавши таку фразу: “Може, у цій країні немає законів”?

19. Хто визволив гуронця із Бастилії? Як їй це вдалося зробити? Який висновок випливає з усього?

20. Як гуронець переживав смерть коханої?

21. Як змінився Простак зовнішньо? Підтвердіть словами тексту.

22. Як склалося подальше життя усіх героїв повісті?)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ