Записки історично-філологічного відділу ВУАН

“Записки історично-філологічного відділу ВУАН” – наукові збірники, що видавалися у Києві (1919-31) за редакцією А. Кримського (переважна більшість), частина – за редакцією М. та О. Грушевських (праці історичної секції ВУАН). Всього з’явилося 26 книг, де друкувалися наукові студії, рецензії, бібліографічні огляди тощо, висвітлювалася творчість Т. Шевченка, П. Куліша, І. Котляревського, А. Метлинського, І. Карпенка-Карого, М. Коцюбинського та ін. Публікувалися фольклорні пам’ятки.

Авторами літературознавчих та фольклористичних розвідок були відомі вчені (М. Драй-Хмара, С. Маслов, В. Перетц, П. Филипович, О. Тулуб та ін.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Записки історично-філологічного відділу ВУАН