Юрій Яновський – Шаланда в морі (АНАЛІЗ)

Аналіз твору

Юрія Яновського “Шаланда в морі”

1935 р.

Літературний рід: епос.

Жанр: новела.

Тема: зображення надзвичайної ситуації рибалок у штормовому крижаному морі.

Головна ідея: возвеличення родини, подружньої відданості, гуманних основ життя, народної моралі, етичних ідеалів.

Головні герої: Мусій Половець, його дружина Половчиха, рибалка Чубенко.

Сюжет: Мусій Половець змагається з крижаними хвилями, але намагається врятувати не себе, – артільну шаланду. З берега його майже не видно, допомогти йому ніяк.

Друзі-рибалки вже не вірять у щасливе повернення. На березі залишається лише його вірна дружина. Вона з надією дивиться на море, згадує своє життя з Мусієм, своїх синів.

Раптом з’являється шаланда, і Половчиха дивиться й боїться роздивитися. І ось вона почула голос свого змученого крижаними хвилями чоловіка. Мусій сказав, що не міг кинути артіль, бо вона й так бідна. Подружжя Половців, ніжно обнявшись, пішло до домівки.

Літературознавці про твір. Художній час і простір у новелі “Шаланда в морі” обмежені – дія відбувається в короткому часі, на конкретному просторі – у морі й на його березі. Сюжет простий,

але досить напружений.

Письменник більше зосереджує увагу на внутрішньому стані Половчихи, передає його укрупненими, лаконічними мазками: “її серце обдував трамонтан, її серце ладне було вискочити з грудей”; “вона не показувала перед морем страху, вона мовчки стояла на березі – висока й сувора, їй здавалося, що вона – маяк невгасимої сили”. Сцена чекання на березі штормового моря (як утілення вірності подружжю) – як символ краси вірності – неминуче викличе в уяві читача асоціації з українською народнопісенною творчістю, особливо з образом Ярославни (зі “Слова о полку Ігоревім”) – своєрідним символом вірності коханню. Власне, емоції, переживання героїні рухають і сюжетом.

Тобто емоційне, ліричне начало виконує у творі чи не найосновнішу роль, воно наближує новелу до жанру героїчної поеми. Бо оспівано тут, власне, негучний, повсякденний героїзм звичайних людей. І герой тут не лише жінка, стійка й вірна своїй родині, а також її чоловік, який, ризикуючи життям, кинувся рятувати громадське добро. Під пером романтика вони – особливі, красиві у своїх вчинках і діях, у своїй життєвій позиції, хоча вибір кожного з них (рятувати й чекати) – зрозумілий і природний, як і всі загальнолюдські цінності (Р.

Мотай).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Юрій Яновський – Шаланда в морі (АНАЛІЗ)