“Яку культуру я би взяв у своє майбутнє?”

У сучасному світі продовжує існувати велика кількість цікавих культур. Деякі з них з’явилися не так давно, інші є історичними та мають довге коріння з самої далекої давнини. Але далеко не кожна культура живе протягом тривалого відрізку часу. За час існування людини багато культур виникало, але і пізніше вмирало або припиняло існувати.

Думається, що деякі з існуючих нині культур точно також коли-небудь перестануть існувати назавжди. З цієї причини деякі із них хотілося б зберегти, щоб вони мали місце також і в майбутньому людства.

Розглядаючи

сьогоднішні культури, я звертаю увагу, насамперед, на їх фактичну користь для людини. Станом на сьогодні найбільш корисною є західна культура, яка розповсюджена на території Сполучених Штатів Америки, Канаді, Австралії, більшості країн Європи та в деяких інших країнах. Її основними характеристиками є повага до прав людини і особистості, рівність людей у??суспільстві, прагнення людини до розвитку і щастя, заохочення приватної ініціативи, пріоритет прав людини над державою та її функціями. Західна культура стала активно поширюватися в світі після Другої світової війни. Саме тоді була створена основа для
цієї культури у вигляді головних міжнародно-правових актів та формуванні міжнародно-правових організацій із обов’язковим членством всіх держав. Чому я вважаю цю культуру унікальною і хочу, щоб вона продовжувала існування в майбутньому?

Відповідь є вкрай простою: саме ця культура найбільш доброзичлива до прав людини, саме в рамках цієї культури держава відходить на другий план, на перший план виходить кожна людина зі своїми інтересами, бажаннями і проблемами. Крім того, виходячи з сучасного стану речей, я можу сказати, що ті країни, в яких панує сьогодні саме ця культура, є найбільш розвиненими і успішними. Як особисто для себе, так і для всіх оточуючих людей, я думаю, найбільш важливим є не успіх і велич держави, а особисте благополуччя.

Тому я хотів би, щоб ця західна культура повною мірою поширилася по всій території світу, адже сьогодні вона визнається далеко не скрізь. Більше того, я вважаю, що саме ця культура могла б стати чільною і навіть єдиною в нашому світлому майбутньому.

Культура – поняття складне і означає багато всього. Але якщо говорити про найголовнішу культуру, про культуру в глобальному розумінні, я є безумовним прихильником збереження і розвитку західної культури, яка визнає людину та її права як найбільш важливу??цінність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

“Яку культуру я би взяв у своє майбутнє?”