Який життєвий шлях мені обрати?

Хто не мріяв у дитинстві стати у майбутньому вчителем, артистом, водієм тощо? Але ці мрії залишаються у дитинстві і разом із дитинством ідуть у минуле. Ти стаєш дорослим, самостійним, невдовзі повинен закінчити школу – і саме в цей час гостро постає питання: який життєвий шлях обрати? Є щасливці, ті, хто вже змалечку був спрямований або батьками, або власним талантом на певний шлях. Школа для них стає сходинкою у майбутню професійну сферу..

Я люблю фотографувати, інколи писав статті для шкільної газети, непогано малюю. З друзями ми заснували

свою музичну групу. Творча професія приносить задоволення, але не всі творчі люди досягають успіху в житті.

Перед людиною творчої професії постають щонайменше дві проблеми: як витримати випробування нереалізованістю. А потім, коли ти все ж таки досягаєш певної мети, яким чином витримати випробування славою? Можливо, хтось подумає, що я надто все ускладнюю, але кожній людині важко, коли вона стає перед вибором.

Такі сумні думки з’явилися у мене, і тоді я вирішив звернутися до спеціальної літератури.

Психологи говорять, що для правильного вибору професії необхідно враховувати такі чинники: здібності,

певні взаємини з батьками і людьми, які пов’язані з професійним майбутнім, особистий професійний план.

Один із внутрішніх факторів, який регулює активність людини, – це образ “я”, тобто особиста оцінка власних можливостей у певних сферах діяльності.

В основі цього образу лежить оцінка результатів діяльності цього “я”. Кожна людина має кілька образів власного “я”, що існують на різних рівнях розвитку, у різних ракурсах. Одночасно образ “я” є відображенням сподівань, прагнень людини.

Наприклад, образ “я” уявляє те, до чого людина прагне, якою хоче стати, щоб відповідати сподіванням оточуючих. Тоді говорять про ідеальне “я”, яке має найголовніше значення під час вибору професії.

Усі “я” живуть в одній людині. Якщо якесь починає перемагати, то воно змінює людину, поведінку, і це, відповідно, відображається на виборі професії. Якщо фантастичне уявлення про майбутню професію не підкріплюється реальними діями, то мрії залишаться мріями і ніколи не здійсняться. Наприклад, хлопець, якого всі ображають, мріє, про те, щоб стати справедливим міліціонером.

Але він не захоплюється спортом, не вивчає юридичні дисципліни його мрії ніколи не здійсняться, що може травмувати його ніж вчинки тих, хто його ображав.

Слід також ураховувати, що особистість розвивається внаслідок спілкування і спільної діяльності з іншими людьми. Усе, що вміє і знає людина сьогодні, її думки, звички, поведінка з’явилися тільки завдяки оточуючим. Оцінка власного “я” є результатом постійного порівняння того, що ми спостерігаємо в собі, з тим, що бачимо в інших людях. Кожен із нас обертається серед людей, погляди яких ми вважаємо правильними, справедливими.

Ми прислухаємося до порад друзів. Чим ширше коло спілкування, чим більше друзів, тим більше інформації про майбутню професію можна отримати.

Я впевнений, що не помилився у виборі майбутньої професії журналіста, а тому буду намагатися здобути якомога більше кориснім інформації. Я вже підготував статтю для місцевої газети і сподіваюсь, що мої мрії стануть невдовзі реальністю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Який життєвий шлях мені обрати?