Яке значення рими у строфі?

Строфа – це певна кількість віршових рядків, що становлять ритмічне й синтаксичне ціле, як правило, об’єднане римою. Для зручності рядки, що римуються, позначаються однаковими буквами, малими – чоловічі рими, великими – жіночі. У такому записі початок відомої поезії Т. Шевченка “Садок вишневий коло хати…” має такий вигляд: АббАб.

Строфа є важливим композиційним елементом вірша, бо відтворює послідовність у розгортанні його теми.

Світова поезія – багатюще джерело різноманітних строфічних форм. їх класифікація грунтується на кількості віршових рядків, тому розрізняють дво-, три-, чотири – й багаторядкові строфи. В межах одного виду (наприклад, три – або чотирнадцятирядкових строф) таку розпізнавальну функцію виконує рима


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Яке значення рими у строфі?