Художнє втілення філософських ідей у байках Сковороди

Григорій Савич Сковорода, видатний філософ, письменник-просвітитель XVIII століття, посідає почесне місце в історії української і світової культури. Свої філософські погляди Сковорода обстоює і в байках. Писати байки його спонукало саме життя з безліччю явищ і фактів, вартих осміяння, осуду та бажання виправити вади, навчити, передати свій життєвий досвід, поділитися наслідками багатьох роздумів.

Зразком цього жанру була для нього класична грецька та римська байка і передусім творчість Езопа. Виразно позначився на байках Сковороди і вплив

усної народної творчості, зокрема влучних прислів’їв та приказок з їх мудрістю і дотепністю, висловленою в лаконічній, афористичній формі.

Протягом 1769-1774 років Сковорода написав 30 байок. Вони й склали збірочку “Байки Харківські”. Більшість байок – твори оригінальні, а коли часом Сковорода й використовує ЯКУСЬ фабулу Езопа, то насичує її цілком новим змістом.

У багатьох байках провіяною є думка про необхідність жити “за природою”, про те, що праця за нахилом, за покликанням, за здібностями приносить насолоду людині і користь суспільству. Чи не найкраще розкрито цю думку в байці “Бджола і

Шершень”. Тут ідеться не лише про природженість праці, а й про життєву необхідність трудитися.

Ідея природженості праці є провідною і в байках “Орел і Черепаха”. “Жайворонки”. Обстоюючи важливу роль природного нахилу, Григорій Сковорода звертає увагу на велике значення практики, досвіду (“Дві Курки”).

У системі поглядів, що їх викладено в “Байках Харківських”, значне місце займає одне з важливих питань філософського вчення Сковороди – роздуми про людське щастя. На думку письменника, щастя не треба шукати ні за морем, ні на небі, воно завжди поруч або в самій людині. Щастя людини не лише в природженій праці, а н у дружбі, щирій, безкорисливій (“Пес і Вовк”, “Соловей, Жайворонок і Дрізд”).

Прекрасне почуття дружби приносить справжнє щастя: “Щасливий, хто хоч саму тільки тінь доброї дружби нажити спромігся”.

Філософські погляди Григорія Сковороди, викладені ним у байках, мають загальнолюдську цінність, ніколи не стануть застарілими і вчитимуть мудрості і доброти майбутні покоління людей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)


Художнє втілення філософських ідей у байках Сковороди