Хронологічна таблиця життя й творчості М. Зерова

Літопис життя і творчості Миколи Зерова

1890 р., 26 квітня – народився в м. Зінькові в родині вчителя.

1898-1900 рр.- навчання в Зінківській 2-класній школі.

1900-1903 рр.- навчання в Охтирській гімназії.

1903-1908 рр.- навчання в Першій Київській гімназії.

1908-1914 рр.- студент історико-філологічного факультету Київського університету. Один із провідних діячів Київської української студентської громади.

1912 р.- початок літературної діяльності в журналі “Світло”.

1914 р.- блискучий захист роботи “Літопис Грабянки”, закінчення

університету.

1914 р.- знайомство з майбутньою дружиною Софією Лободою.

1914-1917 рр.- викладач у Златопільській гімназії.

1917-1920 рр.- викладач латини в Другій українській державній гімназії ім. Кирило-Мефодіївського братства і Академії Наук.

1919 р.- редактор журналу “Книгар”.

1920 р., 13 лютого – вінчання із Софією Лободою.

1920 р., травень – дійсний член філологічної секції Українського наукового товариства.

1920 р. – вийшла книга “Антологія римської поезії” у його перекладах українською.

1920 р. – вийшла книга “Нова українська поезія”.

1920 р., жовтень – переїзд сім’ї в Баришівку;

викладання історії у соціально-економічній школі.

1921 р.- вийшла збірка “Сонети і елегії”.

1922-1933 рр.- професор, завідувач кафедри Київського інституту народної освіти.

1924 р.- вийшли друком лекції з історії літератури “Нове українське письменство” (1798-1870 рр.).

1924 р.- вийшла збірка “Камена”.

1924 р.- опублікована монографія “Нове українське письменство”.

1924 р.- вийшла монографія “Леся Українка”.

1926 р.- побачила світ збірка статей “До джерел”.

1928-1929 рр.- приїзд до Полтави, зустріч з Г. Мафетом, О. Ковінькою.

1929 р.- вийшла збірка статей “Від Куліша до Винниченка”.

1929 р.- свій архів передає до Всенародної бібліотеки України, складає бібліографію своїх творів.

1934 р., вересень – звільнення від викладацької роботи в університеті, позбавлення можливості займатися науковою роботою.

1934 р., листопад – смерть сина.

1934 р., грудень – переїзд до Москви.

1935 р., квітень – арешт.

1936 р., лютий – суд, вирок “терористові” – 10 років таборів.

1936 р., травень – вивезений на Соловки.

1937 р., вересень – останній лист дружині.

1937 р., жовтень – справу переглянуто й винесено вищу міру покарання.

1937 р., З листопада – розстріляний в урочищі Сандормох (Карелія).

1958 р., березень – реабілітований.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Хронологічна таблиця життя й творчості М. Зерова