ВОВК І ЯГНЯ – ІВАН КРИЛОВ – “В ЕЗОПА ВЧІТЬСЯ, ДОБРІ ЛЮДИ!” – “КРИЛАТІ КРИЛОВСЬКІ СЛОВА”

ЧАСТИНА ДРУГА МУДРІСТЬ БАЙКИ

РОЗДІЛ 2 “КРИЛАТІ КРИЛОВСЬКІ СЛОВА”

ІВАН КРИЛОВ

ВОВК І ЯГНЯ

У сильного безсилий винен завсігди:

Цих прикладів в Історії ми досить знаєм.

Та ми Історій не складаєм,

А в байці можем це розповісти.

У спеку до струмка зайшло Ягня напитись;

І треба ж тут біді лучитись,

Що поблизу тих місць голодний Вовк бродив.

Ягнятко бачить він і хоче поживитись,

Та він цьому надать законних прав хотів,

І каже: “Як, нахабо, смієш ти мутити

Потік цей прохолодний мій,

Напій

Піском

бруднити?

За це-бо, далебі,

Зірву я голову тобі!” –

“Якщо пресвітлий Вовк дозволить,

Насмілюсь вам сказать, що воду в ручаю

Від Світлості я нижче кроків на сто п’ю;

І гніватися він даремно зволить:

Адже мутить пиття ніяк не можу я”. –

“Так це брехня моя?

Негіднику! Звідкіль таке нахабство в світі?

Пригадую, як ти в позаторішнім літі

Зі мною надто грубий був.

Цього я, друже мій, ще не забув!” –

“Та згляньсь, нема мені ще й року з роду”, –

Відмовило Ягня. – “То, певно, був твій брат”. –

“Не маю я братів”. – “То, може,

кум, чи сват,

Чи інший хтось такий із вашого ж бо роду.

Самі ви, ваші пси і ваші пастухи Мене б хотіли збути,

І шкодите мені ви всі по змозі всюди,

Та розквитаюсь я за ваші всі гріхи!” –

“Ах, чим же винен я?” – “Мовчи, гоноровисте!

Чи час тут розбирать провини всі, щеня?

Ти винен тим уже, що хочу я, бач, їсти”.

Сказав – і в темний ліс Вовк поволік Ягня.

Запитання і завдання до прочитаного твору

1. Коли відбувається дія байки? Де зустрілися персонажі твору й чому опинилися саме в цьому місці?

2. Знайдіть! Перегляньте діалог Вовка та Ягняти. Схарактеризуйте манеру розмови кожного з персонажів (особливості мови, звертання тощо).

Про що свідчать відмінності в їхніх репліках?

3. Як у байці пояснено зовнішні й внутрішні причини прискіпувань хижака до жертви? Наведіть відповідні приклади.

4. Чи дослухається Вовк до відповідей Ягняти? Обгрунтуйте свою думку рядками з тексту.

5. Коли хижак втрачає терпець і зриває із себе маску? Прочитайте відповідні рядки.

6. Подискутуйте! Зазвичай у байках повчальний висновок подано наприкінці. Як ви гадаєте, чому в байці “Вовк і Ягня” автор порушив цю традицію?

ЛІТЕРАТУРНИЙ НАВІГАТОР

Цитата

З байки Езопа “Крук і Лисиця”

Крук украв шматок м’яса і сів на якесь дерево. Побачила це Лисиця й захотіла відібрати м’ясо. Вона стояла перед Круком і почала вихваляти його велич і красу, кажучи, що йому найбільше з усіх годилося б царювати над птахами і це сталося б напевно, коли б він мав голос…1

Запитання і завдання для самостійного опрацювання твору

1. Яку сценку змальовано в байці “Крук і Лисиця”?

2. Чому і як Лисиці вдалося обдурити Крука?

3. Що висміює байкар у своєму творі?

4. Визначте мораль прочитаної байки.

З байки І. Крилова “Квартет”

Пустотлива Макака,

Віслюк,

Цап’юк

Та клиша-Ведмедяка

Квартет зіграти мали хіть…2.

Запитання і завдання для самостійного опрацювання твору

1. Як горе-музики намагалися налагодити свою гру? Чому в них нічого не виходило?

2. Чим, на вашу думку, можна пояснити вибір звірів на роль героїв байки?

3. Знайдіть повчальний висновок байки. Хто й чому його виголошує?

4. Визначте основну думку прочитаного твору.

1 Переклад Ю. Мушака.

2 Переклад А. Присяжнюка.

З байки І. Крилова “Бабка та Муравель”

Жвава Бабка-Стрибунець,

Красне літо проспівала;

Озирнулась… Ба! Навала –

Від зими вже вихорець.1

Запитання і завдання для самостійного опрацювання твору

1. У чому Муравля протиставлено Бабці?

2. Які людські риси втілено в образах Муравля та Бабки?

3. Чи правильно вчинив Муравель, відмовивши Бабці в допомозі? Поясніть свою думку.

4. Порівняйте байку Крилова про Бабку та Муравля зі схожою байкою Езопа. Що нового додав до Езопового сюжету російський байкар? Обгрунтуйте відповідь цитатами.

Підсумкові запитання і завдання

Перший рівень

1. Що таке байка? Назвіть відомі вам байки.

2. Кого й чому вважають засновником жанру байки?

3. Назвіть відомих байкарів різних епох і країн.

Другий рівень

1. Про що йдеться в байці Езопа “Лисиця і виноград”? Чого навчає ця байка?

2. Чим закінчується байка Езопа про Вовка та Ягня?

3. Яку мову називають езопівською (езоповою)?

Третій рівень

1. Розкрийте алегоричне значення персонажів байки Езопа “Мурашки й Цикада”.

2. Схарактеризуйте образи Вовка та Ягняти в однойменній байці Крилова.

3. Визначте ознаки байки на прикладі одного з вивчених творів (на вибір).

Четвертий рівень

1. Визначте основну думку байки Крилова “Бабка та Муравель”. Доберіть українське прислів’я, яке, на ваш погляд, увиразнює цю думку.

2. Що, на вашу думку, мав на увазі давньоримський байкар Бабрій, зазначивши щодо Езопа: “Він раб, але мудріший за вільних; він негарний, але вищий за красенів”?

3. Поясніть, чим байка відрізняється від міфу та казки.

Клуб книголюбів

Групова робота. Завдання для першої групи. Порівняйте!

Порівняйте схожі байки про Вовка та Ягня у викладі Езопа, Крилова й українського байкаря Леоніда Глібова. Укажіть найзначніші відмінності в сюжетах цих творів.

Завдання для другої групи. Порівняйте! Порівняйте український переклад байки Крилова “Бабка та Муравель” з оригіналом і вкажіть найпомітніші розбіжності між цими текстами.

Завдання для третьої групи. Підготуйте “німі” (пантомімні) сцени за прочитаними байками й запропонуйте учасникам інших груп відгадати, які твори ви зобразили.

Завдання для четвертої групи. Пофантазуйте! Складіть дві байки з такими персонажами: 1. Лисиця та Осел; 2. Лев та Миша.

Теми творів

1. “Мудрість Езопових байок”.

2. “Моральний зміст байки І. Крилова “Вовк і Ягня””.

3. “Критика людських вад у байках І. Крилова”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

ВОВК І ЯГНЯ – ІВАН КРИЛОВ – “В ЕЗОПА ВЧІТЬСЯ, ДОБРІ ЛЮДИ!” – “КРИЛАТІ КРИЛОВСЬКІ СЛОВА”