Визволення

“Визволення” – за визначенням видавця, “місячник вільної української думки за кордоном” – політичний, громадсько-культурний журнал, виходив у Відні 1923. Видавець і відповідальний редактор – І. Альбрехт. Ставив за мету, як зазначено у вступній статті до першого номера, “служити боротьбі за визволення українських земель з-під польської і румунської окупації. Сю боротьбу вестиме “Визволення” під прапором Соборної України, себто з’єднання всіх українських земель в Незалежну Українську Державу”.

Таке завдання

часопис намагався реалізувати у злободенних матеріалах політичного, громадсько-культурного характеру, друкуючи статті І. Бочковського “У справі методики національно-визвольної боротьби”, І. Німчука “Українська політична еміграція до світової війни”, М. Лозинського “Свято 22 січня й українська еміграція”, Я. Яреми “На роздоріжжі. У справі нашої бойової, зокрема галицької еміграції”, А. Жука “До історії української політичної думки перед світовою війною” та ін. Художню літературу представляли сповнені національно-визвольного пафосу вірші О. Грицая “До визволення”, “Україні”,
П. Стаха (псевдонім С. Черкасенка) “Єдиний шлях”, Олександра Олеся “Марія Заньковецька”, В. Пачовського “Перегін за Збруч”, фрагмент роману А. Крушельницького “Дужим помахом крил”, літературно-публіцистична праця П. Карманського “Джузеппе Мацціні” та ін.

Журнал містив хроніку культурного життя, огляди літературних новин, рецензії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Визволення