Віра Івана Франка в щасливий прийдешній день українського народу (за поемою “Мойсей”)

І. Поема “Мойсей” – один із найкращих творів Івана Франка.

1. Принизливе становище українців перед владою царської Росії.

(Невже тобі на таблицях залізних Записано в сусідів бути гноєм?)

2. Занепокоєння перед наступним поколінням (будуть соромитись своїх батьків, втрачені найкращі національні якості, накинули на себе ярмо рабства).

3. Віра поета в народ, у щасливе майбутнє, в невичерпні сили українського народу.

II. Головний герой поеми Мойсей і народ (легендарний пророк, тяжка його доля пробудити народ до прагнення свободи,

любить і прощає свій народ, який все ще почуває себе рабом; велика трагедія народу: упродовж століть перебував у рабстві, не оцінив великої пожертви Мойсея, звинуватив його в усіх своїх бідах).

III. Висновок поеми (не втрачати національної гідності; вірити в пробудження своєї Батьківщини.

Та прийде час, і ти…

Покотиш Чорним морем гомін волі

І глянеш як хазяїн домовитий,

По своїй хаті і по своїм полі).

Зображення тяжкого і беззахисного існування галицького селянства в повісті Івана Франка “Перехресні стежки”

I. Вся творчість письменника – це відчуття обов’язку перед своїм народом.

II.

Життя Галичини у повісті Івана Франка “Перехресні стежки”.

1. Жорстокість і насильство влади щодо народу, нещадне гноблення чиновників і панів, несправедливість суду.

2. Протиставлення стану багатих та бідних у повісті (“холодний, голодний люд; панський двір, мов зуби величезного звіра”, селяни, що низько кланяються всякому панові).

3. Безправ’я галицьких селян в умовах Австро-Угорської імперії.

III. Герої повісті “Перехресні стежки”.

1. Головний герой повісті – адвокат Євгеній Рафалович (чесна, справедлива, рішуча людина, відчуває обов’язок перед людьми, біль, відчай, зневіру в справедливість).

2. Шнадельський – сільський пан (користується неосвіченістю, довірливістю, наївністю селянства).

3. Граф Кшивотульський (самовласний, жорстокий, селян карає власноручно, без суду).

4. Селянин, що заблукав, шукаючи худобу (з погляду Рафаловича, в ньому відбилася доля всього українського народу: “стоїть заблуканий селянин, серед шляху між минулим і майбутнім… “

IV. Віра в пробудження національної свідомості та активності українського селянства

В повісті “Перехресні стежки” (оптимістичне закінчення).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Віра Івана Франка в щасливий прийдешній день українського народу (за поемою “Мойсей”)