Відповіді до теми: “Ти знаєш, що ти людина?”

1. Схарактеризуйте образ Павлуся з твору “Скарб” О. Стороженка. Яке прізвисько йому дали? Чому?

Павлуся з дитинства не привчили до роботи. Спочатку мати все за нього ро­била, потім, коли хлопець залишився сиротою, наймит та наймичка почали пі­клуватися про нього на прохання матері. Павлусю дали прізвисько Лежень, бо він майже не виходив із дому і не займався нічим корисним.

Усе його життя перетво­рилося на беззмістовне існування.

2. Поясніть, як автор твору “Скарб” розуміє щастя.

О. Стороженко наприкінці твору виводить

своєрідну мораль. Він каже, що не той щасливий, хто наїсться та поспить, а той, хто допоможе іншим людям, зро­бить добру справу, витратить свій час із користю для інших. Автор порівнює фі­зичний голод і голод душі. Без духовної роботи і духовних цінностей людина втра­чає людську подобу.

Щастя він бачить у діяльній допомозі людям.

3. Чого вчить читачів твір “Мишка” Б. Лепкого? Поясніть значення підзаголовку твору.

Твір “Мишка” написаний у формі казки, але має підзаголовок “дія малих і для великих”. Цей підзаголовок автор додає тому, що мораль, прихована за казковими подіями, має значення дія всіх

людей, незалежно від віку. Казка вчить нас, що не можна будувати щастя на горі інших, як це робив господар.

Мишка покарала його, наскільки зуміла, й пішла жити в поле, аби не жити серед брехні та неспра­ведливості, серед байдужих до горя людей.

4. Чому поезії “Крила” і “Чайка на крижині” об’єднуються у диптих?

Ці вірші об’єднує один провідний образ – образ крил. Цей образ метафорич­ний і символізує духовну крилатість, духовне наповнення людини. Кожен досягає відчуття піднесення по-своєму, але тільки духовні поривання ладні ставати вищи­ми від матеріальних проблем і дарувати людині відчуття польоту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Відповіді до теми: “Ти знаєш, що ти людина?”