Відповіді до теми: “Пісня про Роланда”, до творчості Данте Аліг’єрі

1. Чому образ Роланда став настільки популярний? Образ Роланда був дуже популярний досить тривалий час. Про це свідчить хоча б те, що варіантів епосу про Роланда існувало дуже багато, а нові варіанти створювались протягом кількох сторіч після описаних подій.

Образ Роланда є своєрідним втіленням ідеального образу лицаря, саме тому він став легендарним. Пізніше цей образ змінювали та переосмислювали, вимальовуючи нові сюжетні лінії в історії Роланда: лінію кохання (за законами пізнішої середньовічної літератури лицар обов’язково мав

служити не тільки державі та сюзерену, а й образові Прекрасної Дами, своєї коханої). За часів занепаду лицарської літератури образ Роланда переписувати з іронічним чи навіть пародійним пафосом. Проте ця постать увійшла у світову літературу, ставши одним із найкращих її здобутків.

2. Розкажіть про життєвий шлях Данте. Данте народився 1265 року у Флоренції. У ті часи в місті вируваю активне політичне життя: боролися дві партії – гебеліни та гвельфи. Перші з них були прихильниками імператорського ладу, другі, відповідно, його противниками, Данте належав до так званих “білих гвельфів”. Еволюція політичних поглядів

Данте непроста, наприкінці свого життя він став прихильником гебелінів.

Данте вів активне політичне життя, був громадським діячем. Його літературні твори часто відображали його роздуми над соціальною ситуацією, але мали й загальний зміст, більш символічний та філософський. У літературних творах Данте часто зображував своїх сучасників, тобто реальні постаті. Поет належав до давнього роду, багато часу присвятив самоосвіті, був освіченою та ерудованою людиною.

За свої політичні переконання зазнав гонінь, змушений був покинути Флоренцію. Помер 1321 року у Равенні. 3. Розкажіть про композицію “Божественної комедії”.

“Божественна комедія” складається з трьох частин – “Пекла”, “Чистилища” та “Раю”. У своєму творі Данте відійшов від релігійного бачення, але зробив зміст свого твору глибшим. Кожний із розділів на рівні сюжету також поділяється на менші частини, які відповідають колам Пекла, семи гріхам, яких люди позбуваються у Чистилищі, та “рівням” Раю. Така побудова поеми допомагає письменнику “класифікувати” людські пороки, висловивши власне ставлення до того, наскільки страшним чи, навпаки, гідним поваги, на думку самого Данте, є той чи інший вчинок.

4. Які міфологічні образи використовує Данте у своєму творі9 Які історичні образи? Провідником у Пеклі Данте зобразив поета Вергілія, звертається Данте і до образів інших античних поетів, пап, правителів, історичних діячів (згадує Брута, середньовічного поета де Борна та інших). Міфологічні й біблійні образи, використані Данте, також дуже різноманітні: це і Мінотавр, і перевізник. Харон, образ іуди, апостолів, Люципера. 5. У чому жанрова своєрідність “Божественної комедії” ? “Божественна комедія” створена у жанрі “видіння”, лобто автор оповідає про ті події, які начебто бачив на власні очі.

Це дає змогу зображувати нереальні події, надаючи їм пафосу реальності, робити свій твір символічнішим.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Відповіді до теми: “Пісня про Роланда”, до творчості Данте Аліг’єрі