Відповіді до теми: “Література європейського бароко”

1. Схарактеризуйте бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Бароко – від італійської “дивний, примхливий” – один із загальноєвро­пейських напрямів у мистецтві Європи кінця XVІ – середини XVІ11 ст. Був ха­рактерний для багатьох країн, у тому числі і для України.

Напрям бароко тісно пов’язаний із дворянсько-церковною культурою, епохою абсолютизму.

2. Назвіть основні художні особливості барокового твору.

Бароко притаманні контрасти, напруження, декоративність, динамічні образи, афектація, тяжіння до величі

і пишноти, співіснування ілюзії і реальності, склад­ність мови, надмірні метафори та символи, містичність.

3. Де, коли і в якій родині народився Кальдерон? Назвіть його повне ім “я. Кальдерон народився в аристократичній родині в Мадриді 17 січня 1600 р.

Повне ім’я – Дон Педро Кальдерон де ла Барка Енао де ла Барреда-і-Ріаньо.

4. У чому виражений філософсько-моральний конфлікт драми Кальдерона “Жит­тя – це сон”?

Конфлікт у драмі “Життя – це сон” полягає у протиріччі між пророцтвом і долею, яку Сехісмундо обирає сам, між людськими бажаннями та обов’язком іде­ального правителя та

ін.

5. Назвіть головних героїв драми “Життя – це сон”. Де відбуваються події? Король Базиліо, його син Сехісмундо, дівчата Росаура, Естрелья, слуга Кло-

Тальдо, Астольфо. Події відбуваються у вигаданій Кальдероном країні Полонія.

6. Як змінюється Сехісмундо у драмі?

Образ головного героя Сехісмундо змінюється протягом драми неодноразово: він еволюціонує від образу дикуна-самітника до жорстокого і злостивого тирана, а пізніше, під впливом обставин та інших людей перетворюється на ідеального правителя.

7. Хто, на вашу думку, може бути ідеальним правителем – Базиліо чи Сехісмундо? Базиліо змальований як мудрий і жертовний правитель, Сехісмундо – як вті­лення найогидніших рис властителів, але потім він стає таким, яким має бути іде­альний правитель.

8. Як називають Базиліо придворні?

Вони лестять своєму господареві, називаючи Базиліо “Мудрим Фалесом”, “Нашим Евклідом”.

9. Чому Сехісмундо відмовляється від Росаури?

Він бачить її кохання до Астольфо і жертовно відмовляється від неї.

10. Яку роль відіграє сон у драмі “Життя – це сон”?

Це прийом, завдяки якому створено головну інтригу драми, це сон-провіщення майбутньої долі королівства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)


Відповіді до теми: “Література європейського бароко”