УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. БУДЬ ПРИРОДІ ВІРНИМ ДРУГОМ (Василь Чухліб. Деснячки)

Мета: вдосконалювати навички свідомого виразного читання; вчити давати характеристику дійовим особам, виділяти опис пейзажів, зовнішності дійових осіб; викликати у читачів інтерес до читання твору; залучати до міркувань щодо ставлення до природи; розвивати мовлення, увагу, спостережливість; виховувати турботливе ставлення до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІОННИЙ МОМЕНТ

II. МОВЛЕННЄВА РОЗМИНКА (див. додатковий матеріал до уроку на с. 64)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– А чи любите

ви подорожувати?

– Зараз ми помандруємо до річки Десни.

ІV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Стежинка Зустрічей

– Зупинимось на хвилинку. Час зустрітися з автором оповідання, над змістом якого будемо сьогодні працювати, який з любов’ю пише про ваших ровесників. Це Василь Васильович Чухліб.

Що ви знаєте про нього?

Довідкове бюро

Василь Чухліб народився в 1941 році на Чернігівщині, у родині вчителів. У цього письменника – своє бачення світу. Він уміє розповідати цікаво й схвильовано про працю, пустощі й турботи.

Вийшли його книжки “Хто встає раніше”, “Тарасикова

знахідка”, “Пісня тоненької очеретинки”, “Жарини на снігу”, збірка казок “Олень на тому березі”.

Ми читатимемо оповідання “Деснячки” з книги В. Чухліба “Олень на тому березі”.

– Як ви вважаєте, чому у твору така назва?

– Де відбуватиметься подія?

– Доведіть, що це оповідання.

2. Зупинка Словникова

– Наша подорож триває. Вода в річці Десні тече повільно, і ми робимо зупинку Словникову.

Читання колонок слів швидко і правильно

Взабрід

Либонь

Вимальовано

Баржа

Забаглося

Партизанський

Докоряє

Хутенько

Опецькуватий

Знеможено

Полохаєм

Сколихнулося

Сухопутний

Роздратувати

Неповороткий

Пояснення значення слів “неповороткий”, “опецькуватий”

Неповороткий – повільний, незграбний у рухах.

Опецькуватий – невисокий, але товстий, незграбний.

– Які слова мають такі значення?

Зв’язаний з сушею (сухопутний);

Засуджує (звинувачує, докоряє);

Стан глибокої втоми, знесилення (знеможено);

Судно для перевезення вантажів, що плаває своїм ходом або на буксирі (баржа).

3. Фізкультхвилинка

4. Зупинка Тестова

Тестування

1. До бабусі Катрі приїхав на канікули:

А) Славко;

Б) Тимко;

В) Валерка.

2. Поруч протікала річка:

А) Дніпро;

Б) Десна;

В) Донець.

3. Тимко помилково назвав бакени:

А) хатками;

Б) бочками;

В) гніздами.

4. Човен Валерчиного тата називався:

А) “Альбатрос”;

Б) “Партизан”;

В) “Океан”.

5. Дядько Назар просив дітей бути на Десні:

А) гостями;

Б) господарями;

В) захисниками.

6. Кого рятували хлопці?

А) Варочку;

Б) Валерку;

В) Вадька.

6. Зупинка Творча

– Знайдіть і зачитайте опис зовнішності Валерки.

– Знайдіть абзац, у якому описано Десну.

– Що Тимко розповів про своє село?

– Доповніть порівняння.

– Вода тиха, як…

– Переступив з ноги на ногу, мов…

– Весь червоний, як…

– Вадько чахкав по воді, як…

– Вадько був важкий, як…

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– Яке оповідання читали?

– Яка його головна думка?

– Як по-іншому ви назвали б цей твір?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Наступний урок позакласного читання проведемо за темою “Козацькому роду нема переводу”.

Завдання до уроку та список літератури ви знайдете в куточку читача.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. БУДЬ ПРИРОДІ ВІРНИМ ДРУГОМ (Василь Чухліб. Деснячки)